Z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że niebawem do Polski zawita MUFG Bank Europe, który chce działać nad Wisłą na zasadzie oddziału. MUFG Bank  (Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) to instytucja kredytowa z siedzibą w Holandii, ale o długim bo 350-letnim japońskim rodowodzie. Działa w ponad 50 krajach.

MUFG Bank w zasadzie jest obecny na polskim rynku od 2001 roku. Niemniej to malutka jednostka – w 2015 roku jej dochód wyniósł raptem 35 mln zł a aktywa 2,2 mld zł. Zysk netto w 2015 roku wyniósł nieco ponad 7 mln zł.

W Polsce MUFG BANK koncentruje się głównie na obsłudze podmiotów gospodarczych zainteresowanych kontaktami biznesowymi z japońskimi przedsiębiorstwami i spółkami akcyjnymi z udziałem kapitału japońskiego. – W tym względzie Bank posiada unikatową pozycję w ramach polskiego sektora bankowego – czytamy na stronie internetowej MUFG Bank w Polsce.

Prawdopodobnie MUFG Bank Europe przeorganizuje polską jednostkę i być może otworzy się też na klientów detalicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła MUFG Bank Europe warunki do otwarcia oddziału. M.in. zobowiązała go do informowania klientów o tym, że jako oddział bank ten podlega nadzorowi z Królestwa Niderlandów, tam też gwarantowane są depozyty klientów. Sądem właściwym do rozstrzygana sporów mają być sądy polskie. MUFG Bank Europe, jeśli chce otworzyć w Polsce oddział będzie musiał się też powstrzymać od arbitrażu regulacyjnego. Również w języku polskim mają być publikowane sprawozdania finansowe.

Innymi słowy, narodowy standard:)