Celem rozwoju usługi była możliwość wykorzystania jej również w usługach centralnych, a nie jak dotychczas, tylko w usługach lokalnych. Pierwszą usługą centralną możliwą do opłacenia przez Internet będzie „Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego”. W dalszej kolejności resort zamierza podłączyć do modułu kolejne usługi wymagające płatności, m.in. wniosek o wydanie prawa jazdy.

Czytaj także: Będzie szybki i darmowy Internet w każdej szkole

Dużo niższa prowizja dla obywateli

Ponadto dzięki zawartemu przez MC aneksowi do umowy z KIR, od 12 czerwca 2017 r obywatele dokonujący płatności online za realizację usług udostępnionych na ePUAP ponoszą niższe koszty prowizji za dokonanie płatności. Dotychczas prowizja uzależniona była od wartości transakcji i zawierała się w przedziale od 0,99 zł do 9,99 zł. Zgodnie z podpisanym Aneksem prowizja jest stała i wynosi 0,59 zł.

Dodatkowo, obniżona stawka prowizji ma zastosowanie również w przypadku umów zawieranych pomiędzy podmiotami publicznymi a KIR. Mowa tu o podmiotach, które będą chciały świadczyć usługi publiczne za pomocą własnych systemów informatycznych.

Urzędy miast i gmin zainteresowane uruchomieniem usługi umożliwiającej swoim Klientom dokonanie opłaty skarbowej za odpis Aktu Stanu Cywilnego online mogą to zrobić za pomocą formularza zgłoszeniowego.