Program dla startupów “Let’s get (c)loud” wspiera rozwój spółek technologicznych w wielu obszarach. Są to zarówno konsultacje techniczne z inżynierami Chmury Krajowej oraz Google Cloud, którzy pomogą maksymalnie wykorzystać potencjał technologii chmurowej, jak też sesje biznesowe z praktykami. Najlepsze projekty będą mogły uzyskać wsparcie o wartości nawet do 100 tys. USD do wykorzystania na usługi Google Cloud Platform lub środki na migrację do chmury albo walidację produktu.

Let’s get (c)loud od Chmury Krajowej i Google Cloud

– Sukcesy polskich startupów pokazują, że jesteśmy w stanie budować firmy o zasięgu globalnym lub regionalnym, które są liderami swoich branż i technologii. Chcemy wspierać rozwój takich organizacji, bo mamy głębokie przekonanie, że naprawdę globalny sukces jest dzisiaj możliwy jedynie przy wykorzystaniu najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii cloudowych – mówi Paweł Ławecki, wiceprezes Chmury Krajowej.

Uczestnicy programu będą mogli skorzystać z doświadczenia ekspertów Chmury Krajowej oraz Google Cloud, którzy brali udział w złożonych projektach chmurowych. Program startupowy “Let’s get (c)loud” ma za zadanie wesprzeć rozwój innowacyjnych firm, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu zalet Google Cloud. Na jego uczestników czeka wiele spotkań i rozmów dotyczących między innymi wsparcia technicznego, mentoringu biznesowego, możliwości wykorzystania kredytów na usługi Google Cloud oraz wspólnych działań marketingowych, również międzynarodowych. Mentoring biznesowy i techniczny uwzględnia między innymi:

  • wsparcie certyfikowanych inżynierów z zespołów Chmury Krajowej i Google Cloud specjalizujących się w obszarze architektury rozwiązań chmurowych, app development, mulit-cloud, security, data, AI, ML etc.,
  • sesje z praktykami biznesu i przedstawicielami funduszy venture capital,
  • techniczne meetupy, Q&A,
  • a dla startupów z rozwiązaniami o największym potencjale biznesowym i chmurowym, wspólne aktywności sprzedażowe do dużych klientów korporacyjnych.

Szczegóły i formularz do rejestracji można znaleźć na oficjalnej stronie programu: https://chmurakrajowa.pl/letsgetcloud/.