Tegoroczny raport Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) skupia się na roli startupów i instytucji otoczenia biznesu w przyszłej odbudowie Ukrainy. Wynika z niego m.in. że 59% ukraińskich startupów relokujących się z Ukrainy wybiera Polskę. To już trzecia edycja raportu PUSB dotycząca ukraińskiego ekosystemu, jednak w 2023 roku po raz pierwszy, oprócz założycieli startupów, badanie przeprowadzono także wśród przedstawicieli ukraińskich instytucji i organizacji otoczenia biznesu, które pełnią istotną rolę we wspieraniu startupów i młodych spółek technologicznych.

Ukraińskie startupy chcą pomóc w odbudowie kraju

Autorzy raportu przepytali 107 ukraińskich spółek technologicznych reprezentujących niszową, choć bardzo innowacyjną branżę startupową. Ponadto w części poświęconej instytucjom otoczenia biznesu na pytania odpowiedziało 54 reprezentantów organizacji z całej Ukrainy. W pierwszej części badania opublikowano dane dotyczące kondycji i nastawienia startupów. Wśród przedstawicieli startupów aż 81% uważa, że ich produkty i rozwiązania pomogą odbudować Ukrainę w różnorodnych aspektach.

Na pytanie, czy startupy rozważają możliwość prac badawczo-rozwojowych nad nowymi innowacjami, które wesprą odbudowę kraju, aż 78% przyznało, że rozważają takie działania, a tylko 22% badanych nie bierze takich prac pod uwagę. Odpowiedzi te wskazują, że startupy są gotowe do długoterminowego udziału w procesie odbudowy i rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

image008

Zdecydowana większość odpowiedzi przedstawicieli startupów (69%) wskazała, że wszystkie grupy (rząd, inwestorzy, społeczność międzynarodowa) powinny współpracować, aby stworzyć synergię i skoordynować wysiłki na rzecz odbudowy kraju. Z kolei 54% odpowiedzi bezpośrednio odnosiło się do roli rządu, argumentując, że rząd powinien zapewnić stabilne ramy prawne i regulacyjne, które ułatwią funkcjonowanie startupów. Ponadto 41% respondentów zgodziło się, że państwo ukraińskie powinno zapewnić bezpośrednie finansowanie i wsparcie startupom zaangażowanym w ożywienie gospodarcze.

image009

Podstawowe dane o startupach:

  • 46% startupów mimo wojny nadal uważa, że ekosystem działa na ŚREDNIM poziomie , co można uznać za całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę wysiłek wojenny. Startupy przyznają, że ekosystem startupowy jest aktywny.
  • 31% startupów z sukcesem pozyskało w ciągu ostatniego roku kapitał inwestycyjny.
  • 90% startupów widzi duży potencjał wzrostu w przyszłości.
  • 59% startupów nie zmieniło miejsca zamieszkania od 24 lutego 2022 roku.
  • 47% startupów, które opuściły Ukrainę, planuje wrócić do kraju po zakończeniu wojny.
  • 59% ukraińskich startupów, które postanawiają relokować się za granicę, wybiera Polskę dla relokacji z Ukrainy. Startupy, które przeniosły się za granicę Ukrainy, stanowią 15% wszystkich biorących udział w badaniu.
  • 66% startupów na Ukrainie i 35% startupów za granicą najbardziej potrzebuje dostępu do kapitału inwestycyjnego do dalszego rozwoju.
  • 62% ukraińskich startupów widzi swoją przewagę w elastyczności i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się okoliczności.
  • 53% startupów uważa, że ekosystem startupowy potrzebuje inwestycji ze źródeł państwowych i funduszy międzynarodowych.