To ważna wiadomość dla polskiego sektora fintech, ponieważ zdobycie licencji krajowej instytucji płatniczej to zazwyczaj wymóg konieczny dla firm z branży.

Po przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów Filip Czuchwicki został jednogłośnie wskazany jako najlepszy kandydat na Dyrektora DSI. Zespół wziął pod uwagę jego wykształcenie, wiedzę, doświadczenie menedżerskie oraz znajomość środowiska i problematyki SKOK.

Kim jest nowy dyrektor DSI w Komisji Nadzoru Finansowego?

Filip Czuchwicki jest ekspertem w zakresie prawa handlowego i spółdzielczego. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i prokurenta w jednej z największych kancelarii prawnych w północnej Polsce specjalizujących się w obsłudze sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wcześniej pełnił także funkcję specjalisty ds. prawnych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w której kierował projektami związanymi z implementacją zmian w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania sektora SKOK.

Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych, którego pracami pokieruje Filip Czuchwicki, sprawuje nadzór nad:

  • spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi,
  • Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,
  • instytucjami pieniądza elektronicznego,
  • instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych,
  • instytucjami pożyczkowymi,
  • a także pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami.

Do zadań Departamentu należy w szczególności wykonywanie zadań dotyczących prowadzenia postępowań w sprawach związanych z dopuszczeniem tych podmiotów do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej, sprawowanie bieżącego nadzoru analitycznego nad ich działalnością oraz prowadzeniem w stosunku do nich czynności kontrolnych.

Z komunikatu KNF wynika, że głównym celem Czuchwickiego będzie restrukturyzacja sektora SKOK, a priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w kasach. Departament będzie prowadził także intensywne działania mające na celu wsparcie i rozwój sektora instytucji płatniczych, zwłaszcza w kontekście wykorzystania potencjału związanego z nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze usług finansowych (FinTech).

W tym kontekście warto przypomnieć o Departamencie Innowacji Finansowych FinTech, który działa w KNF od początku bieżącego roku. Więcej na temat Departamentu FinTech można przeczytać w rozmowie z dyrektorem Arturem Granickim. Natomiast dodatkowe informacje na temat Programu Innovation Hub dla fintechów oraz podejścia nadzorcy do samej branży można znaleźć tutaj – Innovation Hub w KNF działa prawie pół roku. Jak sobie radzi?

KNF/RT