Konferenecja_UW_grafika_v2

Jest to już druga edycja tego wydarzenia, łączącego merytorycznie obszary prawa, nadzoru, nauki i biznesu. Tradycyjnie omawiane będą aktualne wyzwania regulacyjne, nadzorcze i technologiczne, jakie stoją obecnie przed sektorem cyfrowych finansów w Polsce i Europie.

Zapraszamy na konferencję naukową UKNF, UW i FinTech Poland

Tym razem jednak skupimy się na trzech konkretnych obszarach:

  • wpływie zagrożeń w cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo fizyczne podmiotów rynku finansowego;
  • wpływ sankcji nałożonych na Rosję na gospodarkę oraz sektor finansowy Ukrainy oraz
  • etyce sztucznej inteligencji na rynku finansowym.

Ideą projektu jest stworzenie platformy dialogu dla środowiska prawniczego, akademickiego i szeroko rozumianego biznesu. Z drugiej zaś strony przedstawicieli sektora publicznego, w tym organu nadzoru finansowego.

Wydarzenie odbędzie się 2 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Nowej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55/66 w Warszawie.

Więcej informacji na temat Konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod tym adresem: link