Nowa unijna dyrektywa PSD II (Payment Service Directive) wprowadza kolejne zabezpieczenia dla płatności elektronicznych – podwójne uwierzytelnianie transakcji . Przed kilkoma dniami ukazała się wstępna wersja konsultacji pomiędzy Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EBA), a Komisją Europejską.

Pomimo podniesienia poziomu zabezpieczeń, EBA postuluje podniesienie kwoty, do której można płacić zbliżeniowo bez konieczności podawania PIN-u (docelowo 50 euro, ok. 200 zł). Dyrektywa PSD2 ma zostać wdrożona przez państwa członkowskie do połowy stycznia 2018 roku.

Co się zmieni?

Nowa dyrektywa znajdzie swoje zastosowanie zarówno przy transakcjach online, jak i tych w tradycyjnych placówkach. Na jej mocy stosowane ma być tak zwane „silne uwierzytelnianie” czyli wykorzystanie co najmniej dwóch elementów uwierzytelniania ( np. hasła i zatwierdzenia na smartwatchu lub potwierdzenia na telefonie i skanu siatkówki).

Eksperci Deloitte uważają, że postanowienia nowej dyrektywy mogą znacząco wpłynąć na kształt rynku. Konsumenci bardzo cenią sobie wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji i nowe przepisy powinny zostać przyjęte z entuzjazmem.

Mimo tego płatności zbliżeniowe coraz łatwiejsze

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego chce aby silne uwierzytelnianie nie było wymagane podczas zakupów w tradycyjnych sklepach. Warunkiem jest zmieszczenie się transakcji w kwocie 50 euro.

Unia Europejska reaguje na wyzwania związane z postępem technologicznym. Nie wiadomo w jakiej formie dyrektywa zostanie ostatecznie przyjęta, gdyż czeka ją jeszcze ostatnia runda konsultacji.

Wstępny tekst dyrektywy PSD II w języku polskim można znaleźć tutaj.

/RT