Najnowsza wersja aplikacji PeoPay jest już dostępna dla wszystkich klientów Banku Pekao. Można w niej skorzystać z nowych modułów, takich jak inwestycje czy notowania. Nadal w fazie pilotażu jest możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz opcja opłat parkingowych.

Bank Pekao na koniec września 2021 r. miał blisko 2 miliony aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej. W tym czasie rozszerzona została lista wniosków, jakie można złożyć w PeoPay m.in. o zaświadczenia i dyspozycje do kredytu mieszkaniowego, kredytu studenckiego, pożyczki czy karty.

Fundusze inwestycyjne Pekao TFI dostępne w PeoPay

Zlecenia dotyczące funduszy w aplikacji mobilnej Banku Pekao składa się po przejściu do panelu inwestycyjnego. Klient, który nie podpisał jeszcze umowy o przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w aplikacja zostanie przed przyjęciem zlecenia przekierowany do procesu jej podpisania.

– Wprowadzenie obsługi funduszy inwestycyjnych to kolejny etap rozbudowy modułu inwestycyjnego w aplikacji PeoPay. W prosty, wygodny i intuicyjny sposób w jednym miejscu można w niej zarządzać finansami, inwestując w różne instrumenty finansowe. W planach mamy dalsze poszerzenie funkcjonalności w aplikacji PeoPay, m.in. o fundusze dystrybuowane przez Biuro Maklerskie Pekao – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Bank Pekao pod koniec października br. sfinalizował umowę sprzedaży Domu Inwestycyjnego Xelion na rzecz Quercus TFI S.A. Wartość transakcji dla banku wyniosła w sumie 41,6 mln PLN. Środki te mają zostać wykorzystane na umacnianie pozycji w obszarze zarządzania aktywami, skupionego wokół oferty bankowości prywatnej i Pekao TFI.