Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to nowy sposób rozliczania podatku VAT. Zapłata dla przedsiębiorcy jest od 1 lipca 2018 r. dzielona na dwie części: pierwsza to kwota netto, która trafia na jego podstawowy rachunek, a druga to podatek od towarów i usług, który zostaje przelany na specjalne konto VAT.

mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

W mBanku oprocentowanie salda dotyczy jednego rachunku VAT przedsiębiorstwa – do wysokości 200 000 zł włącznie. Jest ono zmienne i aktualnie w skali roku wynosi 0,3%. Do 31 grudnia 2018 r. dodatkowe oprocentowanie wynosi 1,7%. Łączne oprocentowanie salda konta VAT klienta korporacyjnego mBanku sięga więc do końca roku aż 2%.

– Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności to jedno z największych wyzwań w zarządzaniu finansami firmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Split payment będzie miał wpływ nie tylko na stronę operacyjną i sposób księgowania płatności, ale zmieni również relację między przedsiębiorstwami czy sposób zarządzania płynnością firmy. mBank przywiązuje ogromną wagę do tego aby wdrożenie nowych rozwiązań rozliczeniowych było dla naszych klientów proste, płynne i jednocześnie jak najbardziej przyjazne – mówi Dariusz Nalepa, dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej w mBanku.

Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych. Odsetki są wypłacane na rachunek bieżący lub pomocniczy powiązany z rachunkiem VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie tylko w rozliczeniach pomiędzy przedsiębiorstwami i dotyczy wyłącznie przelewów. Nie podlegają mu rozliczenia kartami płatniczymi ani gotówką.

mBank/RT