Za pośrednictwem kampanii UWAGA! CYBEROSZUST chcemy wskazać, jakie mechanizmy wykorzystują oszuści w procederze wyłudzania pieniędzy m.in. przy transakcjach pośrednictwa wymiany kryptowalut czy przy fałszywych działaniach podejmowanych rzekomo przez KNF lub UKNF – czytamy w komunikacie.

KNF i Policja ostrzegają przed cyberprzestępcami

Cyberprzestępcy powołując się na sfałszowane dokumenty lub na działanie na zlecenie Urzędu KNF próbują się uwiarygodnić, dlatego głównym celem kampanii jest uświadomienie klientom sektora finansowego zagrożeń i ryzyka. Wspólnie z Policja nadzorca przybliża metody działań, jakimi posługują się przestępcy.

KNF przypomina, że nigdy nie uczestniczy ani nie pośredniczy w realizacji transakcji finansowych pomiędzy klientem a instytucją finansową. Nadzorca nie upoważnia nikogo (firm, osób itd.) do reprezentowania KNF ani UKNF, ani nie weryfikuje kosztów produktów, usług, czy też badania jakości obsługi klientów.

Urząd zwraca uwagę, że nigdy nie pobiera żadnych opłat za udzielanie pożyczek przez podmioty prywatne. Nie zajmuje się także egzekwowaniem kosztów, podatków, opłat za certyfikaty oraz innych fałszywych działań wymyślanych przez oszustów.

Więcej informacji, w tym przykładowe działania oszustów oraz porady jak im przeciwdziałać można znaleźć na dedykowanej stronie UKNF.