Celem webinarów SuperVision Fintech Talks, organizowanych przez Fundację Fintech Poland, jest inicjacja otwartego dialogu między uczestnikami rynku, a organem nadzoru – dlatego też cykl koncentruje się na tematach szczególnie ważnych i aktualnych dla rozwoju sektora fintech.

Pierwszy webinar dotyczył zagadnienia testowania otwartej bankowości w praktyce

W ramach spotkania Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, przedstawił prezentację omawiającą zasady funkcjonowania piaskownicy wirtualnej PSD2 UKNF. Do debaty w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali znani eksperci związani z sektorem fintech Katarzyna Seweryniak – Dyrektor Departamentu Licencji Bankowych w UKNF, Alicja Łosowska – Compliance Manager z Kontomatik, Sławomir Szepietowski – Partner Zarządzający w kancelarii Bird & Bird oraz Emil Radziszewski – Dyrektor Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych w UKNF. Rolę moderatora objął Piotr Brewiński – Wiceprezes Zarządu  Fundacji FinTech Poland.

W trakcie rozmowy przeanalizowane zostały korzyści, wynikające z możliwości testowania rozwiązań w oparciu o środowisko stworzone zgodnie z wymogami dyrektywy PSD 2. Eksperci ocenili, jak rynek otwartej bankowości funkcjonuje w Polsce rok po wejściu w życie regulacji i wspólnie podsumowali, co udało się w tym czasie osiągnąć zarówno w obszarze nadzoru, jak i działalności rynku. Ważną częścią dyskusji była diagnoza, które aspekty otwartej bankowości w Polsce wymagają dopracowania i wdrożenia zmian.

– Myślę, że rozmowa była cenna dla obydwu stron. Jako przedstawiciele organu nadzoru mogliśmy bliżej poznać opinie uczestników rynku na temat otwartej bankowości. Mieliśmy możliwość udzielenia odpowiedzi na nurtujące sektor fintech pytania i wątpliwości. Wysłuchaliśmy także sugestii, co z punktu widzenia rynku warto usprawnić, by zapewnić   branży rozwój. Jednocześnie przedstawiliśmy własne stanowisko w tej sprawie. To znakomity wstęp do całego cyklu rozmów i wierzę, że zaowocują one wartościowymi i ciekawymi wnioskami  – komentuje Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyzwania w branży Fintech

Wartość rozmów, dotyczących aktualnych wyzwań w branży fintech, pozytywnie oceniają również reprezentanci rynku. „Rynek oraz nadzór mają wspólny cel, jakim jest rozwój sektora innowacji finansowej. Dialog, który został zapoczątkowany wraz z wejściem nowych regulacji, powinien być kontynuowany – jest wiele tematów, które wymagają omówienia i doprecyzowania. Jeśli chcemy, by polski rynek fintech był konkurencyjny na arenie europejskiej – musimy współpracować” – stwierdza Sławomir Szepietowski – Partner Zarządzający w kancelarii Bird & Bird.

Z kolei Alicja Łosowska – Compliance Manager z Kontomatik zauważa, że polski organ nadzoru wpisuje się w trend europejski i dąży do tego, by realnie partycypować w testowaniu i upowszechnianiu rozwiązań innowacyjnych. – Piaskownicę KNF powitaliśmy z dużym zainteresowaniem. Rozszerzając portfolio naszych usług, chętnie skorzystamy z możliwości wcześniejszego ich przetestowania, ponieważ widzimy w tym dużą szansę dla siebie. Oczywiście, przed przedsiębiorstwami z sektora fintech wciąż stoi wiele wyzwań. Mam nadzieję, że dzięki rozmowom z organem nadzoru uda się zredukować ich liczbę – stwierdza ekspertka.

Organizatorzy cyklu SuperVision FinTech Talks widzą duży potencjał w inicjowaniu dialogu pomiędzy organem nadzoru a uczestnikami rynku i nie wykluczają, że cykl debat nie ograniczy się do 6 spotkań. – Widzimy, że nasz projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników rynku finansowego. Myślę, że wszyscy dostrzegamy, jak ważna jest dla rynku możliwość konsultacji regulacji z organem nadzoru. Chcemy, by tworzony przez nas cykl był wartościowym źródłem wiedzy dla fintechów – jesteśmy więc otwarci na pytania i sugestie tematów, które rynek chciałby poruszać w kolejnych webinarach – podsumowuje dr Paweł Widawski, Prezes Zarządu Fintech Poland.

/Fintech Poland