Jeśli gromadzisz i przetwarzasz w swojej firmie dane osobowe musisz pamiętać, że już za tydzień w życie wchodzą nowe przepisy – RODO. Pomimo, że jest to akt unijny będzie bezpośrednio stosowany również w Polsce.

Co zmienia RODO?

Na poziomie krajowym powstanie ustawa, która będzie regulować m.in.:

  • zasady powoływania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), zastępującego GIODO,
  • podmioty obowiązane do wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz tryb zawiadomienia o wyznaczeniu,
  • postępowanie kontrolne,
  • odpowiedzialność cywilną, przepisy karne oraz administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

– Nowy organ będzie powoływany na swoją kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Prezes Urzędu będzie mógł kierować do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów – wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych. Będzie mógł również występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych – czytamy w komunikacie.

Przygotuj się przed wprowadzeniem nowych przepisów

Powstał specjalny poradnik o RODO, z którym warto zapoznać się przed wprowadzeniem nowych przepisów w życie. W serwisie możesz przeczytać o tym czym jest RODO, jakie nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych czekają przedsiębiorców czy jak przygotować się do wprowadzanych zmian. Więcej możesz przeczytać tutaj. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że większość Polaków dostrzega, jak ważne są wprowadzane przez RODO przepisy. Najważniejszą z punktu widzenia respondentów zmianą jest możliwość żądania usunięcia danych lub zaprzestania ich przetwarzania. Mimo, że Polacy chętnie dzielą się informacjami na swój temat, to niektóre firmy niewystarczająco dobrze zarządzają obszarem doświadczeń klientów.

– Ta ustawa jest po to by lepiej chronić obywateli. Nie należy się jej obawiać. Ona ma służyć, a nie utrudniać życie obywatelom – mówi minister Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

/Asia Stankiewicz