Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA, mówił w jednym z wywiadów, że doczekaliśmy czasów, gdy w centrum uwagi znalazły się najnowocześniejsze technologie:

– Banki to dziś zarządzanie ryzykiem i informacją, to także cała sfera narzędzi informatycznych, bez których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie na rynku. Ale prawdziwą przewagę ciągle budują ludzie. To oni decydują o jakości banku, o jego otwartości na potrzeby klientów, o tempie zmian. Dobry personel to nadal klucz do sukcesu, jeden z dwóch podstawowych filarów każdego banku – drugim są narzędzia technologiczne – komentował prezes Mirosław Skiba.

Pan ROBOT, jedno z najważniejszych narzędzi Departamentu Rozliczeń w SGB-Banku, postanowił połączyć te dwa filary. Jest jak człowiek – otwarty na zmiany i perfekcyjny. Wie o tym, jak bardzo los klientów banku zależy od jego pracy, a jednocześnie pozostaje dyskretny i zadowala się pozycją skromnej maszyny, ukrytej w cieniu bankowych wydarzeń.

Czy to działa?

Przez dwa miesiące pracy (w okresie lockdownu) podczas pilotażu wdrażającego Pana ROBOTA w obowiązki obsługi transakcji rozliczania zakupu bonów pieniężnych przez Banki Spółdzielcze SGB, w środowisku produkcyjnym nastąpił wzrost liczby transakcji o 40%. To był wielki, ilościowy skok, który zdaje się nie mieć końca… Od początku 2022 roku obserwujemy kolejny wzrost ilości transakcji, tym razem o prawie 60 procent. Tymczasem według najnowszych danych transakcyjnych, Pan ROBOT zrealizował – w ciągu zaledwie kilku godzin w jednym dniu operacyjnym – transakcje o łącznej wartości 2.658.000.000 zł zawarte z 86. Bankami Spółdzielczymi! Bezbłędnie, szybko i w odpowiednim czasie.

Pan ROBOT jest częścią projektu biznesowo-optymalizacyjnego w SGB-Banku SA, którego celem jest automatyzacja wybranych procesów biznesowych, służąca temu, by zautomatyzowanymi działaniami zastąpić powtarzalną pracę wykonywaną manualnie przez człowieka. Start produkcyjny robota nastąpił w czasie, gdy jego pomoc była najbardziej  pożądana – podczas lockdownu.

Dzięki nowej technologii nawet najbardziej czasochłonne i pracochłonne działania są wykonywane znacznie szybciej, z mniejszym ryzykiem ludzkiego błędu i pozwalają odciążyć pracowników, którzy mogą dzięki temu skupić się na złożonych, wymagających eksperckiej wiedzy zadaniach.

Do zadań specjalnych

Czym konkretnie zajmuje się Pan ROBOT? Wspomaga pracowników Biura Rozliczeń Transakcji Skarbowych w Departamencie Rozliczeń SGB-Banku SA w pracach związanych z zakupem papierów wartościowych. Do jego szczegółowych zadań należą m.in. czynności wykonywane w systemie transakcyjnym def3000/TR:

  • parametryzowanie produktu bonów pieniężnych,
  • rejestrowanie transakcji zewnętrznej nabycia bonów pieniężnych przez SGB-Bank,
  • rejestrowanie transakcji sprzedaży bonów pieniężnych przez SGB-Bank,
  • rejestrowanie transakcji kupna bonów pieniężnych przez banki spółdzielcze ,
  • przygotowanie oraz wysyłka potwierdzeń zawarcia transakcji oraz wyciągów ze stanem rejestrów bonów pieniężnych na adresy mailowe zgodnie z zawartymi umowami.

W tym miesiącu Pan ROBOT doczekał się pomocnika przy rozliczaniu bonów pieniężnych, ponieważ ilość transakcji wciąż rośnie. Jesteśmy już także po uruchomieniu produkcyjnym kolejnego ROBOTA – do generowania i wysyłki wyciągów dla klientów z rachunków papierów wartościowych.

Zachęceni usprawnieniem pracy banku przez tę pracowitą maszynę, nauczyliśmy ją wspierać proces tworzenia tabeli walut. Każdy, kto czasem trafia na stronę sgb.pl, może sprawdzić kursy walutowe w udostępnionej przez bank tabeli.

Ale zapewne niewiele osób wie, jak skomplikowanym procesem jest stworzenie takiej tabeli przez Departament Skarbu. Mamy przecież inną tabelę dla transakcji gotówkowych, inną dla transakcji bezgotówkowych. Mamy średnie kursy NBP, mamy kilka tabel publikowanych w ciągu dnia w związku ze zmiennością na rynku. Ponadto takie tabele trzeba każdorazowo wstawić, w różnym formacie, do kilku systemów, na stronę internetową, wysłać kilkaset maili…

To złożony, czasochłonny, wymagający odpowiedzialności i koncentracji proces, który trzeba wykonywać kilka razy dziennie. Codziennie! Na szczęście od 22 grudnia 2021 roku tę pracę doskonale wspiera ROBOT… Pan ROBOT.