19 lutego 2019, 09:00:Digital Banking & Payments Summit - Hilton Warsaw Hotel, Warszawa

Parkowanie i bilety – nowe pomysły w Inkubatorze Innowacji Visa

Parkowanie i bilety - nowe pomysły w Inkubatorze Innowacji Visa

Na poniedziałkowym Demo Day Visa pochwaliła się wynikami pracy w ramach swojego Inkubatora Innowacji. Zespół opracował koncepcje rozwiązań usprawniających funkcjonowanie transportu publicznego oraz stref płatnego parkowania.

Otwarty w zeszłym roku Inkubator Innowacji Visa w Warszawie, jest miejscem, w którym spotykają się przedstawiciele banków, agentów rozliczeniowych oraz innych partnerów Visa, w celu wypracowywania innowacyjnych i gotowych do wdrożenia rozwiązań. Właśnie zakończyły się prace koncepcyjne dla obydwu projektów, a ich rezultatem są rozwiązania, które zostaną przetestowane na rynku w formie pilotażowej. System nowych płatności w transporcie publicznym niedługo będzie testowany w Łodzi, z kolei inteligentne strefy parkowania zostały opracowane dla Krakowa.

Łodzianie będą mogli testować nową aplikację GOBilet

Model biletowy w transporcie publicznym opracowano dla dwóch grup pasażerów – tych korzystających z biletów długookresowych i tych jeżdżących na „jednorazówkach”. Klienci korzystający z biletów kwartalnych i miesięcznych mogą je nabyć z poziomu aplikacji GOBilet. Apka przypomni także o zbliżającym się terminie wygaśnięcia biletu.

Natomiast dla pasażerów korzystających z biletów jednorazowych przygotowano rozwiązanie działające w modelu pay-as-you-go, która pozwala płacić tylko za faktycznie przejechane przystanki. Wchodząc do autobusu wystarczy uruchomić aplikację GOBilet i funkcję Bluetooth. Po wyjściu z pojazdu apka sama naliczy należną opłatę za przejechane przystanki.  Zaletą systemu opracowanego we współpracy z MPK – Łódź jest m.in. brak kosztów związanych z wydrukiem, transportem oraz całą logistyką konieczną do dystrybucji biletów papierowych.

Nowy sposób na parkowanie w Krakowie

Drugie rozwiązanie opracowane przez zespół Inkubatora Innowacji Visa pokazuje, jak mogą wyglądać parkingi przyszłości. Koncepcja inteligentnych parkingów opracowana została na przykładzie stref płatnego parkowania w Krakowie. Aplikacja nazywa się ParkON.

Jak to działa? Ponownie niezbędna okaże się technologia Bluetooth. Za jej pomocą aplikacja paruje się z samochodem. Rozwiązanie można zastosować także przy starszych modelach aut (nieposiadających Bluetootha)- wtedy wystarczy umieścić w pojeździe specjalny beacon Bluetooth. Po pozostawieniu pojazdu aplikacja liczy czas od rozpoczęcia parkowania do czasu opuszczenia parkingu. Apka wykrywa ruch dzięki sparowaniu za pośrednictwem Bluetootha. Kierowca otrzymuje także powiadomienia zwrotne o długości i koszcie postoju. ParkON wysyła powiadomienia przypominające o wyłączeniu parkowania, gromadzi dane o liczbie postojów i umożliwia sumaryczne opłacanie parkowania.

Testy nowych rozwiązań wystartują odpowiednio w Łodzi i w Krakowie. GOBilet i ParkON będą musiały zmierzyć się z konkurencją w postaci innych aplikacji – takich jak SkyCash, czy mPay. Co prawda projekty z Inkubatora Innowacji Visa oferują nieco inne rozwiązania niż te obecne na rynku, ale mimo wszystko będą musiały stoczyć ciężką walkę o klientów.

/Rafał Tomaszewski