W dzisiejszym komunikacie KNF czytamy, że Komisja zmieniła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez KNF spółce Paymento Financial poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS). KIP-y, by móc świadczyć usługę typu PIS, muszą złożyć wniosek o rozszerzenie zezwolenia.

PIS, czyli Payment Initiation Service, to nowy rodzaj usługi płatniczej wprowadzonej w ramach dyrektywy PSD2. Na czym polega usługa inicjowania płatności? Najprościej rzecz ujmując firma może zlecić w imieniu swojego klienta transfer pieniędzy z rachunku, który ten klient posiada w innej instytucji finansowej.