PayPal realizując przyjętą strategię chmury hybrydowej, przenosi swoją kluczową infrastrukturę i zasoby IT do Google Cloud. Zmiana spowodowana jest przede wszystkim zwiększoną w czasie pandemii popularnością e-handlu i wzmożonym ruchem w sieci, w rezultacie których liczba aktywnych kont PayPal wzrosła o 24% osiągając na koniec I kwartału 2021 r. 392 miliony.

Warto przypomnieć, że kilka tygodni temu Google Cloud uruchomiło swój pierwszy region w Warszawie. Dzięki temu dane polskich klientów będą przechowywane lokalnie, co ma duże znaczenie, szczególnie w przypadku banków chcących skorzystać z chmury Google.

PayPal przyśpiesza cyfrową transformację Google Cloud

Dzięki rozwiązaniom Google Cloud firma PayPal mogła zwiększyć przepustowość swojej infrastruktury w kilka godzin – bez rozwiązań chmurowych proces ten zająłby kilka miesięcy. Ponadto, dzięki temu, że większość informacji o transakcjach online znajduje się w bazie danych SAP S/4HANA, PayPal może wykorzystać dostarczane przez Google Cloud na masową skalę rozwiązanie SAP Financial Products Subledger do szybkiego przetwarzania transakcji, a także analizy trendów zakupowych – przy zachowaniu niskiego opóźnienia w dostępie do danych.

W okresach największego natężenia zakupów online, takich jak tzw. „Black Friday” i „Cyber Monday”, PayPal był w stanie procesować w USA ponad 1000 płatności na sekundę, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z rokiem 2019. Zdolność Google Cloud do rozkładania zadań obliczeniowych w czasie oraz skalowania zasobów infrastruktury w momentach szczytu ruchu i poza nimi bardzo się tutaj przydała.

Ostatnio Google umożliwił płatność za pośrednictwem PayPal w Google Ads i Google Workspace, co pozwoli firmie na lepszą obsługę konsumentów i sprzedawców korzystających z tego systemu. Dostępna obecnie w USA i wybranych krajach europejskich opcja płatności za pomocą PayPal opiera się na istniejącej integracji płatności z Google Play i Kup przez Google, w ramach której konsumenci oraz firmy mają możliwość skorzystania z PayPal w momencie finalizacji transakcji.

/RT