PFR Green Hub to jeden ze strategicznych programów Polskiego Funduszu Rozwoju. PFR Green Hub FoF to element tego programu, fundusz funduszy, który skupia się na inwestycjach w zespoły venture capital i growth equity, zainteresowane finansowaniem innowacyjnych projektów ClimateTech. Program jest zarządzany przez PFR Ventures, który dołącza do funduszy jako Limited Partner.

Inwestycje PFR Ventures w 4 zielone fundusze

Z końcem 2022 roku PFR Ventures podpisało umowy z Contrarian Ventures, Eurazeo, BeyondNetZero (zarządzanym przez General Atlantic) oraz polskim Montis Capital. Wszystkie fundusze realizują tzw. zielone strategie, które zakładają inwestycje w projekty związane z wyzwaniami klimatycznymi i transformacją energetyczną. Łączny wkład PFR Ventures we wszystkie fundusze to ok. 250 mln PLN (55 mln EUR).

Contrarian Ventures to europejski fundusz VC, który inwestuje w spółki ClimateTech na wczesnym etapie rozwoju. Jego cel to zlikwidowanie luki kapitałowej, z którą mierzą się przedsiębiorcy rozwijający firmy w tym obszarze. Fundusz inwestuje od ok. 7 mln PLN do blisko 20 mln PLN i jest często pierwszym zewnętrznym źródłem kapitału. PFR Ventures dołącza do drugiego funduszu Contrarian, o docelowej kapitalizacji blisko 500 mln PLN (100 mln EUR). Zespół jest obecnie na etapie ostatnich negocjacji z inwestorami i zamierza zamknąć fundusz w tym roku.

Z kolei Eurazeo zarządza zdywersyfikowanym portfelem aktywów o wartości ponad 150 miliardów PLN (32,4 mld EUR) i zainwestował w 530 spółek. Zespół ma doświadczenie w obszarach private equity, private debt, inwestycji w nieruchomości oraz infrastrukturę i pomaga spółkom na różnych etapach rozwoju. PFR Ventures dołącza do funduszu Eurazeo Smart City II. W obszarze jego zainteresowań znajdują się innowacyjne spółki z potencjałem szybkiego wzrostu, które pomogą w transformacji miast. Fundusz będzie inwestować w kluczowe sektory, które pomogą w dekarbonizacji gospodarki: energia, transport, logistyka, budownictwo i technologie przemysłowe.

Współpraca PFR Ventures i General Atlantic i Montis Capital

General Atlantic to światowy pionier growth equity, z ponad 40 latami doświadczenia. Na koniec września 2022 zarządzał aktywami o wartości ok. 300 mld PLN (73 mld USD). PFR Ventures dołączył do zielonego funduszu BeyondNetZero, który inwestuje w spółki w fazie wzrostu, rozwijające innowacyjne technologie, które mają potencjał, by pomóc w osiągnięciu lub przekroczeniu celów klimatycznych dla zerowej emisji. BeyondNetZero łączy w sobie doświadczenie i globalny zasięg General Atlantic oraz doświadczenie inwestorów, doradców i menedżerów, którzy od lat mierzą się z problemami zmian klimatycznych i z sukcesami rozwijają spółki, które im przeciwdziałają.

Montis Capital to polski fundusz venture capital, który od blisko 5 lat z sukcesami wspiera lokalny ekosystem. Zespół inwestuje w spółki z obszarów hardware i software, deeptech oraz ClimateTech. Pierwszy fundusz zarządza aktywami o wartości ok. 130 mln PLN i zainwestował w 10 spółek. Blisko połowa zainwestowanego kapitału finansuje działalność, która pomaga w osiągnięciu celów klimatycznych. PFR Ventures inwestuje w nowy fundusz, który będzie inwestować wyłącznie w ClimateTech i obszary takie jak transformacja energetyczna, circular economy, redukcja zanieczyszczeń, czy zarządzanie odpadami.