BIS opublikował raport „Inside the regulatory sandbox: effects on fintech funding” opracowany przez Giulio Cornelli, Sebastian Doerrr, Leonardo Gambacorta oraz Ouarda Merrouche, z którego wynika, że firmy wchodzące do brytyjskiej piaskownicy regulacyjnej prowadzonej przez FCA pozyskują znacznie więcej kapitału niż podmioty, które nie zdecydują się na ten krok. Średnia kwota pozyskanego finansowania jest większa o ok. 15%. Większe jest też samo prawdopodobieństwo znalezienia inwestora niż w przypadku startup-ow, które nie przystąpiły do piaskownicy.

Ponadto piaskownica zmniejsza asymetrię informacji i koszty regulacyjne. To dowód na to, że piaskownice osiągają kluczowe cele, tzn. pomagają młodym i innowacyjnym fintechom w pozyskiwaniu kapitału.

Zdaniem autorów, którzy pokusili się o matematyczne zmierzenie efektu uczestnictwa w piaskownicy regulacyjnej na wielkość pozyskanego kapitału, ich odkrycie jednoznacznie sugeruje, że piaskownice regulacyjne mogą stać się kluczowym narzędziem politycznym do czerpania korzyści z innowacji finansowych.

Obecnie ok. 50 różnych państw planuje lub już utworzyło piaskownice regulacyjne. W tym gronie od niedawna znajduje się także Polska. Dosyć często występującym dylematem jest stwierdzenie, czy tworzenie tego rodzaju środowisk przynosi korzyści. Wygląda na to, że ten dylemat właśnie został rozwiązany.

Dowód na to, że warto tworzyć piaskownice regulacyjne

Naturalnie piaskownica piaskownicy nierówna i efekty mogą być różne. Autorzy skupili się na brytyjskiej wersji „regulatory sandbox” i z ich analizy wynika, że podjęte przez brytyjski nadzór działania mają pozytywny wpływ na podmioty fintech, tym samym jednoznacznie wskazując, że jest to nie tylko dobry kierunek, ale poniekąd także – wzór do naśladowania dla tych jurysdykcji, które mają wątpliwości, czy warto uruchamiać piaskownice dla fintechów.

Analiza dotyczy (na razie) wyłącznie wpływu uczestnictwa w piaskownicy na wielkość pozyskanego kapitału. Na jej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących bezpieczeństwa konsumentów czy stabilności finansowej – aczkolwiek powinna ona stanowić zachętę dla decydentów, dla których podstawowym celem jest tworzenie środowiska przyciągającego kapitał.

Co istotne – z raportu płynie przesłanie do dzielenia się informacjami i danymi. Regularne prace naukowe prowadzone na ich podstawie mogą pozwolić w ograniczeniu wielu ryzyk – w tym obawy, że piaskownice mogą tworzyć nierówne szanse między firmami, które w nich uczestniczą i tymi, które nie skorzystały lub nie mogły skorzystać z tej możliwości.