Szymon Janiak jest współtwórcą i partnerem zarządzającym Czysta3.vc, czyli funduszu venture capital o łącznej kapitalizacji w wysokości 50 mln zł. W ciągu ostatnich 3 lat zrealizował ponad 30 inwestycji w spółki z obszaru internet ventures. W przeszłości był m.in. członkiem rad nadzorczych kilkunastu spółek technologicznych oraz członkiem rady nadzorczej spółki notowanej na GPW. Od wielu lat edukuje także na tworząc eksperckie artykuły publikowane w zasięgowych polskich mediach oraz m.in. na portalu społecznościowym LinkedIn, na którym dociera do blisko 30 000 obserwujących. Szymon Janiak jest także byłym wykładowcą akademickim m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS czy Wyższej Szkole Bankowej.

Do kogo jest skierowana ta książka?

Punktem wyjścia jest przedstawienie obecnej sytuacji na polskim rynku VC. Janiak pisze w niej na temat tego, czym są fundusze. Książka odpowiada na takie pytania jak: Kto je tworzy? W jaki sposób zarabiają? Skąd biorą projekty czy też, czym się różnią? Autor w niej porusza m.in. to w jaki sposób przygotować spółkę do pozyskania inwestora oraz jakie elementy powinny być przy tym uwzględnione. W pozycji pojawiają się również takie zagadnienia jak struktury, które powinien mieć pitch deck oraz co się z tym wiąże, czy rundy inwestycyjne, a także potencjalny i realny exit.

Polski rynek venture capital osiągnął historyczny szczyt. Rekordowe wyniki dotyczą każdej z kluczowych metryk: liczby inwestycji, ich wartości, odsetka rund kontynuacyjnych. Jeszcze nigdy kapitał nie był dla start-upów tak dostępny. To znacząco przyczynia się do rozwoju innowacyjności w Polsce, zaznaczając tym samym jej pozycję na tle innych krajów Europy.

Książka Janiaka została dobrze przyjęta przez środowisko. Wśród osób, które zdecydowały się ją zarekomendować, wymienić należy m.in. Mateusza Łagowskiego, Chief Executive Officera w INKsearch, Mariana Nogę, Profesora doktora habilitowanego i ekonomistę, czy Kazimierza Krupę, byłego redaktora naczelnego „Forbes Polska”, publicystę ekonomicznego, reprezentującego spółkę Drawbridge.