PFR Ventures posiada obecnie w swoim portfelu ponad 60 funduszy, które dokonały ponad 550 inwestycji. W ramach drugiego funduszu Inovo Venture Partners zarządza kapitałem o wartości 245 mln zł (54 mln euro). Na jesieni zeszłego roku, PFR Ventures podwoiło swój budżet programu inwestycyjnego w sektorze Private Equity. Z dodatkowych 0,5 mld PLN dokonano już trzech inwestycji, a kolejne planowane są jeszcze w tym roku.

Najmocniejsze otwarcie roku w historii

Odliczając ponadstandardowe transakcje (outliers), pierwszy kwartał 2022 to wciąż jeden z mocniejszych okresów, jakie można było zaobserwować na polskim rynku venture capital. Utrzymuje się też trend z 2021 roku, w którym w każdym kwartale odnotowaliśmy około 100 transakcji.

W pierwszym kwartale 2022 przez polski rynek VC, przepłynęło ponad 1,1 mld PLN. To łączna wartość kapitału jaki polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Dla porównania: w 2020 roku w pierwszych trzech miesiącach zainwestowano 249 mln PLN, co odpowiadało za około 12% wartości całego finansowania, a w 2021 było to 243 mln PLN (6,7%). 

– Nawet przy odseparowaniu największej transakcji, możemy mówić o ponad dwukrotnym wzroście względem Q1 2021. Jeżeli takie tempo zostanie utrzymane, to już na etapie zamknięcia trzeciego kwartału będziemy mogli patrzeć na poprzedni rekord z perspektywy wstecznego lusterka – mówi Maciej Ćwikiewicz, prezes w PFR Ventures.

43% zainwestowanych w pierwszym kwartale środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w wartości transakcji wyniósł 53%. Jednocześnie 86 z 98 transakcji bazowało na kapitale publiczno- prywatnym. 85 transakcji przeprowadziły polskie zespoły.

28 z 98 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. W pierwszym kwartale zapewniły one około 17% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają też fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dokonały 38 transakcji (ok. 12,5% udziału w wartości). Z kolei piętnaście największych rund finansowania przełożyło się na 77% wartości wszystkich rund finansowania w pierwszym kwartale.

Największa transakcją była runda zamknięta przez polsko-fiński ICEYE, który pozyskał ponad 560 mln PLN. Finansowanie zapewnił m.in. lokalny fundusz OTB Ventures. Warte odnotowania jest również zaangażowanie PKN Orlen, który uruchomił największy (pod względem kapitalizacji) polski fundusz typu corporate venture capital. Według zapowiedzi, zainwestuje on ponad 450 mln PLN.