Około jedna trzecia pacjentów po udarze cierpi na zaburzenia mowy, które uniemożliwiają im komunikację z otaczającym światem. Nie potrafią formułować swoich potrzeb, ocen i emocji. Nie mogą pisać, czytać i mówić. Choroba w coraz większym stopniu zaczyna dotykać również ludzi młodych, a dotychczas stosowane metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Polska firma stanie do walki o pierwsze miejsce

Szansą na przełom w terapii jest pierwszy na świecie system do efektywnej rehabilitacji zaburzeń mowy, nad którym dziś pracuje Neuro Device – polska firma specjalizująca się w rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu badania i leczenia chorób układu nerwowego. Ich przełomowy wynalazek wygrał w tym roku polską edycję międzynarodowego konkursu dla innowatorów – Chivas Venture, i w finale turnieju w Amsterdamie będzie walczył o jedną z nagród, których pula stanowi 1 mln dolarów dofinansowania na dalszy rozwój. Finał odbędzie się 24 maja, jednak głosy można oddawać jedynie do 25 kwietnia.

Udar mózgu dotyka rocznie około 10 milionów ludzi na całym świecie. Niestety z roku na rok ta liczba rośnie. W Polsce rokrocznie przybywa ponad 60 tysięcy nowych jego ofiar. Powagę problemu podkreśla również obniżający się wiek pacjentów. Równie niepokojące są skutki udaru. W wyniku udaru mózgu umiera blisko 25 proc. chorujących osób, a około 50 proc. staje się nieodwracalnie niepełnosprawnymi. U około jednej trzeciej przypadków udar wywołuje zaburzenia w percepcji lub produkcji mowy w postaci afazji.

Terapia afazji dziś

Według statystyk afazja występuje u około 21–38 proc. pacjentów, którzy przeżyli udar mózgu, co w skali Polski oznacza od 15 do 28 tysięcy osób. Zaburzenie jest również istotnym problemem klinicznym, niekorzystnie wpływa na przebieg rehabilitacji, drastycznie pogarsza sprawność funkcjonalną i jakość życia, tym samym obniżając szansę na wyzdrowienie. Dotychczas stosowane formy terapii są długie i mało efektywne. Optymizmem nie napawa również ograniczony dostęp do terapeutów.

Innowacyjne rozwiązanie z Polski, które wesprze ludzkość

Szansą na przełom w leczeniu jest pierwszy na świecie system wspomagający efektywną rehabilitację zaburzeń mowy, który ma znacząco zmienić jakość terapii. Pomysłodawcą urządzenia jest Neuro Device, firma specjalizująca się w rozwoju innowacyjnych rozwiązań z zakresu badania i leczenia chorób układu nerwowego.

– Nasze rozwiązanie bazuje na neuromodulacji, czyli stymulacji odpowiednich obszarów mózgu impulsami elektrycznymi (w przypadku afazji są to obszary odpowiedzialne za mowę), dzięki czemu utrwalają się w nim prawidłowe procesy lub tworzone są alternatywne ośrodki i połączenia w mózgu. To bezpieczna i bezinwazyjna metoda, która znacznie usprawnia terapię i pomaga pacjentowi w krótszym czasie wrócić do normalnego życia – tłumaczy Paweł Soluch, prezes Neuro Device, zwycięzca polskiej edycji Chivas Venture 2018.

Urządzenie będzie można zastosować nie tylko w gabinetach terapeutycznych, ale także w warunkach domowych. Pozwoli to zarówno na przyspieszenie rehabilitacji, jak również znaczną poprawę jej efektów, umożliwiając pacjentom powrót do normalnego życia.

1 milion dolarów dofinansowania na rozwój

Neuro Device jako tegoroczny zwycięzca III finału polskiej edycji Chivas Venture, międzynarodowego konkursu poszukującego i promującego przedsiębiorców odpowiedzialnych społecznie z całego świata, będzie reprezentować Polskę w globalnym finale tego wydarzenia w Amsterdamie. Na zwycięzców do podziału czeka dofinansowanie z puli miliona dolarów!

– Udział w światowym finale Chivas Venture to dla naszego projektu ogromna szansa na zdobycie potrzebnego finansowania na rozwój tej innowacyjnej technologii i zapewnienie w krótkim horyzoncie czasu każdemu pacjentowi dotkniętemu afazją, łatwego dostępu do nowej metody rehabilitacji – dodaje Paweł Soluch.

Neuro Device/AS