Usługa Stanowisko Przyszłości polega na przeniesieniu danych użytkowników oraz aplikacji do środowiska chmurowego. Pracownicy banku otrzymują dostęp do zwirtualizowanych aplikacji, bez potrzeby instalowania ich na urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym, laptopie, urządzeniu mobilnym lub terminalu).

Używane obecnie przez pracowników banku pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientami terminale służą jako urządzenia dostępowe, a większość obliczeń jest wykonywana na wydajnych serwerach. W dużych organizacjach tego typu rozwiązanie przynosi wiele korzyści: od łatwiejszej administracji dużą liczbą urządzeń, przez niższe koszty zakupu urządzeń, mniejszą konsumpcję energii elektrycznej, po wyższy poziom bezpieczeństwa danych – czytamy w komunikacie.

W sumie do chmury zmigrowano ponad 32 TB danych z 12 tys. urządzeń. Bank zdecydował się na usługę w wersji Aplikacja w chmurze. Oznacza to, że zwirtualizowane zostały aplikacje i dane, natomiast uproszczona wersja systemu operacyjnego jest nadal uruchamiana na urządzeniu końcowym. W innym wariancie tej samej usługi dostarczanej przez Chmurę Krajową zwirtualizowany może być także system operacyjny.

Chmura to wygoda użytkowników

W ramach projektu Stanowisko Przyszłości użytkownicy otrzymali dostęp do poczty elektronicznej z wykorzystaniem rozwiązania eliminującego problematyczne limity pojemności skrzynki. Dzięki przeniesieniu historycznych e-maili o łącznej wielkości ponad 130 TB do zwirtualizowanego środowiska, pracownicy mają ciągły i prosty dostęp do całej archiwalnej poczty.

Kolejnym udogodnieniem dla pracowników banku jest dostęp do danych, w ramach nadanych uprawnień, bez względu na urządzenie, z którego aktualnie korzysta. Jeżeli pracownik musi pracować na innym niż zazwyczaj urządzeniu (np. z powodu chwilowego przeniesienia na inne stanowisko czy do innego oddziału, wizyty u klienta, czy łączenia zadań z zakresu bezpośredniej obsługi klienta z obowiązkami typu back office), to po prawidłowym zalogowaniu będzie miał ma dostęp do tych samych danych i aplikacji, co na standardowo wykorzystywanym sprzęcie.

Łatwiejsza administracja dzięki chmurze

Kluczową zaletą rozwiązania jest znaczne uproszczenie procesu zarządzania flotą sprzętu. W tak dużej organizacji jak PKO Bank Polski, instalacja i aktualizacja oprogramowania na tysiącach wykorzystywanych na co dzień urządzeń to bardzo czasochłonne zajęcie. Tym bardziej, że dotyczy organizacji działającej w setkach oddziałów rozsianych po całym kraju, co sprawia, że logistyka całej operacji jest dodatkowym wyzwaniem. Dzięki umieszczeniu aplikacji w chmurze ich aktualizacje lub reguły bezpieczeństwa są wdrażane bezpośrednio na serwerze. W rezultacie wszyscy użytkownicy mogą od razu korzystać z najnowszej wersji oprogramowania. Eliminuje to sytuację, w której pojedyncze urządzenie z nieaktualną wersją oprogramowania zawierająca np. lukę bezpieczeństwa, stanowi zagrożenie dla całej organizacji.

Odmiejscowienie danych, czyli przeniesienie ich z urządzeń końcowych do bezpiecznych serwerowni oznacza również wyższy poziom bezpieczeństwa. Utrata laptopa, pożar albo zalanie pomieszczeń biurowych, w których znajdują się terminale, nie powodują utraty danych. Wszelkiego rodzaju polityki bezpieczeństwa lub ich aktualizacje są wdrażane odgórnie, przez administratora, jednocześnie we wszystkich systemach. Użytkownicy korzystają zawsze z najnowszej, najbezpieczniejszej wersji oprogramowania.

W ramach realizacji projektu zespół Chmury Krajowej przygotował dla PKO Banku Polskiego chmurę prywatną – odseparowane środowisko IT o odpowiednich standardach bezpieczeństwa.