Bank we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, będzie brał udział w przygotowaniu i pilotażu użycia europejskiej tożsamości cyfrowej do zdalnego otwarcia konta bankowego. Konsorcjum Potential jest największym z czterech projektów wspieranych przez Komisję Europejską mających na celu wdrożenie i rozwoju portfela cyfrowej tożsamości.

Powstanie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej

PKO Bank Polski dołączył do ponad 150 partnerów z 19 krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy, współpracujących na rzecz kształtowania bezpiecznych i wygodnych dla klientów rozwiązań cyfrowej tożsamości w Europie.

Aktualnie Wspólnota wiele uwagi poświęca rozwojowi cyfrowych tożsamości. W krajach Unii realizowany jest na szeroką skalę pilotaż, którego celem jest rozwój cyfrowego dowodu tożsamości oraz jego standaryzacja. PKO BP został jednym z partnerów w tym przedsięwzięciu, współodpowiedzialnym za wykorzystanie go w codziennych kontaktach z instytucjami finansowymi.

Unia Europejska wzmacnia swoją suwerenność cyfrową. Program „Cyfrowa Europa” zapewnia strategiczne finansowanie dostępu do szeroko pojętej technologii dla przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej. Z tego programu Komisja Europejska przeznaczyła 46 mln euro na cztery projekty pilotażowe wykorzystania europejskiej tożsamości cyfrowej w codziennym zastosowaniu.

Jednym z nich jest współprowadzony przez Francję i Niemcy projekt Potential. Ma on na celu wspieranie innowacyjności, współpracę i rozwój tożsamości cyfrowej w sześciu sektorach (usługi rządowe, bankowość, telekomunikacja, prawo jazdy, podpis elektroniczny i zdrowie). W pilotażu ponad 150 partnerów w 19 krajach Unii oraz w Ukrainie, będzie współtworzyć i sprawdzać praktyczną użyteczność portfeli tożsamości cyfrowych podczas m.in. otwierania kont bankowych, wydawania prawa jazdy czy wynajmu samochodów. Pilotaż użycia cyfrowych tożsamości w UE potrwa do połowy 2025 roku.