PKO BP w perspektywie do 2025 roku zamierza osiągnąć ROE powyżej 12 proc., a wskaźnik C/I poniżej 45 proc. Bank chce również zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów.

Bank stawia na zmianę w podejściu do klienta, skupiając się na udoskonalaniu jego doświadczeń m.in. poprzez hiperpersonalizację, czy też dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klienta. Bank planuje również zwiększenie bazy młodych klientów. Dzięki synergii Grupy Kapitałowej bank chce stworzyć najlepszą na rynku ofertę dla klientów biznesowych – czytamy w komunikacie.

Kluczowe cele i filary w strategii PKO BP

W skutecznej realizacji strategii pomogą programy strategiczne pogrupowane w siedem głównych filarów. Większość z nich będzie realizowana w formule samoorganizujących się zespołów technologiczno-biznesowych, wykorzystujących wcześniejsze doświadczenia banku w zakresie Transformacji Agile. Działanie w tej formule ma pozwolić przyspieszyć wdrażanie rozwiązań oraz szybko reagować na wszelkie zmiany uwarunkowań w zmiennym i niepewnym otoczeniu zewnętrznym – wyjaśnia bank w komunikacie.

Filary strategii PKO Banku Polskiego:

FILAR 1 – Klient w centrum – prosty, przyjazny i dostępny bank – oznacza organizację zorientowaną na klientów i zwiększanie NPS do końca 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zająć pozycję w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów. Bank chce to osiągnąć poprzez uproszczenie oferty, hiperpersonalizację oraz lepsze dostosowanie sposobu bankowania do preferencji klientów, tak by w 2025 roku wszystkie serwisy były dostępne w kanałach zdalnych, a wizyta w placówce była wyborem klienta.

FILAR 2 – Bankowość dopasowana do stylu życia: Bank Przyszłości nastawiony na nowoczesną akwizycję klientów – PKO Bank Polski będzie rozwijać ekosystem usług pozabankowych i poszerzać ofertę VAS dostępną w aplikacji. Stworzony ekosystem będzie dostępny również dla osób, które nie posiadają rachunku w PKO Banku Polskim. Ma to przełożyć się na wzmocnienie wizerunku banku jako banku innowacji, nastawionego na przyszłość i docelowo na wzrost bazy młodych klientów.

FILAR 3 – Najlepsza oferta dla klientów biznesowych dzięki skali Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego – Bank stawia na tworzenie wartości dla klientów korporacyjnych dzięki zwiększeniu wykorzystania synergii w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego oraz stworzenie najlepszej multiplatformy produktowej na polskim rynku. Bank chce być partnerem pierwszego wyboru dla firm, które szukają wsparcia w zakresie transformacji energetycznej, ekspansji międzynarodowej oraz dla eksporterów. Zamierza również zbudować nową ofertę wartości dla firm i przedsiębiorstw, dzięki prostej ofercie cyfrowej i lekkiemu modelowi obsługi. W horyzoncie nowej strategii Bank chce wykorzystać swoją ekspertyzę z rynku ukraińskiego, żeby wspierać odbudowę Ukrainy we współpracy z instytucjami międzynarodowymi i podmiotami prywatnymi.

FILAR 4 – Lider transformacji ESG w polskim sektorze bankowym – nowa strategia to także zdecydowanie mocniejszy nacisk banku na realizację celów ESG – zarówno w aspektach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i ograniczaniem emisji własnych, aspektem społecznym oraz ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO Bank Polski zamierza wdrożyć rozwiązania z zakresu finansowania transformacji energetycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań biznesowych i regulacyjnych. Bank będzie nadal angażować się w działania prospołeczne oraz wspierać różnorodność i równe traktowanie pracowników, bez względu na ich wiek, płeć i pochodzenie.

FILAR 5 – Technologie i operacje gotowe na wyzwania przyszłości – strategia zakłada rozwój IT skoncentrowany wokół 4 kluczowych obszarów: 1) Zarządzanie danymi, aby wykorzystać pełen potencjał skali danych posiadanych przez PKO BP i budować najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku, 2) cyberbezpieczeństwo, 3) zwiększenie skali w zakresie metodyk Agile, 4) DevSecOps oraz selektywnej migracji chmurowej. W przypadku obszaru operacji Bank zamierza kontynuować automatyzację powtarzalnych procesów, a kluczowymi dźwigniami optymalizacji będą: operacje zintegrowane w bezpośrednie dostarczanie usług, hiperautomatyzacja oraz centralizacja działań operacyjnych w grupie kapitałowej.

FILAR 6 – Kultura innowacji i zwinności – PKO Bank talentów – Bank kładzie mocny nacisk na aspekt pracowniczy, który jest kluczem do realizacji ambitnej strategii. Do 2025 roku PKO Bank Polski zamierza zwiększyć eNPS pracowników o 20 pkt., poprzez stwarzanie środowiska ciągłego rozwoju, transformację kultury organizacyjnej oraz dalszy rozwój zwinnych metod pracy.

FILAR 7 – Wykorzystanie silnej pozycji banku do wzrostu nieorganicznego – silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego sprawia, że w horyzoncie nowej strategii Bank dostrzega również możliwość rozwoju nieorganicznego. Bank będzie przyglądać się możliwościom, jakie daje rynek w kontekście potencjalnych celów akwizycyjnych w sektorze bankowym i wśród spółek spoza sektora o wysokim potencjale synergii z biznesem bankowym.