Maksymalna kwota zakupu za pomocą PKO Płacę później to teraz 2 tys. złotych, oczywiście przyznany limit zależy od zdolności kredytowej danego klienta. Klienci mają możliwość odraczania spłat transakcji na 30 dni – bez żadnych kosztów jeżeli dokonają spłaty we wskazanym terminie.

Jak działają odroczone płatności od PKO BP?

Nowi klienci otrzymają limit podczas aktywacji usługi. Mogą oni aktywować PKO Płacę później w serwisie internetowym lub aplikacji mobilnej – wtedy wszystkie pola z danymi wypełniane są automatycznie, a klient powinien tylko zaakceptować niezbędne zgody, złożyć wniosek i potwierdzić aktywację. Można to też zrobić podczas rozmowy z konsultantem na infolinii lub w dowolnym oddziale PKO BP.

Natomiast klienci, którzy używają już PKO Płacę później, najwygodniej mogą zawnioskować o podwyższenie limitu w aplikacji IKO (Moje produkty→PKO Płacę później→menu po prawej stronie (3 kropki)→Zwiększ limit do wykorzystania) lub w serwisie iPKO (także: Moje produkty→PKO Płacę później→menu po prawej stronie (3 kropki)→Zwiększ limit do wykorzystania). Wniosek o nowy limit PKO Płacę później można także złożyć na infolinii oraz w oddziale banku.

Usługa PKO Płacę później została uruchomiona w PKO Banku Polskim półtora roku temu. Aktywowało ją 226 tys. osób. Łączna kwota przyznanych im limitów to 184 mln złotych, średni aktywny limit to obecnie 816 złotych na osobę. Od początku działania usługi klienci zrobili za jej pomocą 3,6 mln transakcji na kwotę 494 mln złotych. 60 proc. transakcji z PKO Płacę później to płatności w internecie, a średni koszyk zakupów to 138 złotych.

Gdzie można skorzystać z PKO Płacę Później?

Rozwiązanie jest dostępne we wszystkich sklepach akceptujących BLIKA (internetowych i stacjonarnych) oraz w sklepach internetowych przy wyborze metody płatności „Płacę z iPKO” (pay-by-link). Klient ma 30 dni na spłatę – może to zrobić samodzielnie lub poczekać na automatyczne rozliczenie. Transakcja niespłacona po 30 dniach, staje się tzw. zadłużeniem przeterminowanym – od tego momentu klient nie może korzystać z PKO Płacę później, ale gdy spłata zostanie dokonana usługa znów zacznie automatycznie działać.

Od zadłużenia przeterminowanego bank nalicza i pobiera odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednocześnie w aplikacji i serwisie internetowym klient może sprawdzić: kwotę do wykorzystania i do spłaty w ramach przyznanego limitu, listę transakcji spłaconych i do spłaty oraz datę najbliższej spłaty, może też pobrać potwierdzenie transakcji, gdy jej kwota się zaksięguje.