PKO Bank Polski w okresie pandemii zachował ciągłość działania, zapewnił bezpieczeństwo pracownikom i klientom oraz udzielił wsparcia w walce z COVID-19 w łącznej kwocie 22,8 mln zł. Aktywa grupy wzrosły do niemal 365 mld zł, bank kontynuował dynamiczny wzrost skali działania, a dzięki wysokiej dyscyplinie kosztowej wskaźnik C/I pozostaje stabilny. Spółka utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową, co zwiększa jej odporność na trudniejsze warunki gospodarcze – czytamy w komunikacie.

Pełną prezentację wynikową PKO Banku Polskiego można pobrać tutaj. W materiale można znaleźć informacje także na temat dalszych planów PKO BP – chodzi między innymi o uruchomienie platformy do kupna i sprzedaży samochodów.

Zysk pod presją odpisów i rezerw

Zysk netto grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2020 roku wyniósł 503 mln zł i był o 41,6 proc. niższy niż przed rokiem. Na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią koronawirusa, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 228 mln zł. Na wyniki grupy wpływ miał także, pośrednio związany z pandemią, odpis w wysokości 90 mln zł z tytułu utraty wartości akcji Banku Pocztowego. Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (85 mln zł), koszt automatycznych zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych (68 mln zł) oraz koszt rezerwy zawiązanej na zwroty tych prowizji (70 mln zł).

Obciążenia te częściowo równoważone były rosnącym wynikiem na działalności biznesowej. Dynamiczny wzrost skali działania wpłynął na wyższy niż przed rokiem wynik z tytułu prowizji i opłat oraz wynik odsetkowy. PKO Bank Polski ocenia jednak, że w całym 2020 roku, dokonana przez RPP obniżka stóp procentowych o 1 p.p. oraz inne decyzje instytucji monetarnych i nadzorczych spowodują ubytek zysku netto w grupie kapitałowej w kwocie od 550 do 600 mln zł – czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski przyspiesza transformację cyfrową

Na przełomie połowy roku bank planuje uruchomienie internetowej platformy do sprzedaży samochodów. PKO BP przygotowuje się również do migracji swojej architektury IT do chmury. Proces wszedł w kolejną fazę po zawarciu przez Operatora Chmury Krajowej partnerstwa strategicznego z Microsoftem, w ramach którego globalna spółka technologiczna uruchomi w Polsce swój pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bank przewiduje, że najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku będą działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Bank chce w ten sposób zapewnić sobie i swoim klientom innowacyjne, bezpieczne i efektywne kosztowo środowisko do rozwoju. Dzięki temu zarówno bank jak i jego klienci, będą mieli takie same możliwości technologiczne, jak ich konkurenci z krajów, gdzie usługi chmurowe wykorzystywane są na dużo szerszą skalę.

IKO z obsługą asystenta głosowego

PKO Bank Polski w dalszym ciągu rozwija swoją aplikację IKO, która właśnie zyskała nową funkcję – asystenta głosowego. Usługa została uruchomiona pilotażowo dla części klientów korzystających z telefonów z systemem Android, a w ciągu kilku tygodni będzie dostępna także dla pozostałych. Na początek daje możliwość m.in.: zlecenia przelewu, sprawdzenia historii i stanu konta oraz dokonania płatności BLIKIEM.

Na początku marca tego roku minęło 7 lat od uruchomienia aplikacji mobilnej IKO. W tym czasie jej użytkownicy logowali się do niej ponad 2 mld razy oraz wykonali 396 mln transakcji. W prezentacji wynikowej czytamy, że bank posiada już 3,4 mln aktywnych klientów mobilnych.