Na razie za pomocą Inwestomatu można kupić jednostki tylko jednego funduszu inwestycyjnego – PKO TFI. Minimalna kwota inwestycji wynosi 100 złotych. Kolejnym krokiem w rozwoju Inwestomatu, ma być udostępnienie tego narzędzia także w aplikacji mobilnej IKO.

Inwestomat – nowa usługa PKO Banku Polskiego

Nowa usługa pomaga zrozumieć trudne pojęcia oraz ryzyka związane z inwestowaniem. Dzięki formie graficznej w prosty sposób wskazuje jak wybrać odpowiednie fundusze, które mogą pomóc osiągnąć klientom upragniony cel – przykładowo zgromadzić środki na edukację dziecka, mieszkanie lub emeryturę. Propozycja uwzględnia poziom akceptacji ryzyka oraz oczekiwaną stopę zysku i czas trwania inwestycji – czytamy w komunikacie PKO Banku Polskiego.

Jak działa Inwestomat? Na początek określamy cel na jaki chcemy przeznaczyć inwestowane środki. Następnie wypełniamy ankietę, której wynik pozwoli ocenić nasz potencjał finansowy, nastawienie do ryzyka i wiedzę o inwestowaniu. W kolejnym kroku określamy ile chcielibyśmy mieć na rachunku na koniec okresu inwestowania – Inwestomat, uwzględniając informacje z poprzednich kroków policzy i wskaże, ile miesięcznie powinniśmy inwestować.

Na koniec Inwestomat prezentuje wyniki dla trzech scenariuszy naszej inwestycji: optymistycznego, prawdopodobnego i pesymistycznego. Jeśli klient ostatecznie zaakceptuje propozycję planu inwestycji przedstawionego w Inwestomacie, w ostatnim kroku może dokonać zakupu jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych.