Opublikowany w czwartek chiński plan rozwoju sektora FinTech opierać się ma następujących filarach:

  • pomoc w zwiększeniu konkurencyjności o zasięgu globalnym,
  • międzybankowa i międzybranżowa ocena ryzyka finansowego,
  • opracowanie podstawowych ram regulacyjnych,
  • kontrola i monitoring.

Ludowy Bank Chin w swoim planie wezwał do lepszego nadzoru i „właściwszego” wykorzystywania dużych zbiorów danych, technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz cloud computing. Do tego dochodzi potrzeba zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony informacji finansowych.

Plan rozwoju sektora FinTech opublikowany przez Ludowy Bank Chin

Publikacja dostępna jest w języku chińskim, dlatego dysponujemy jedynie przedrukami z prasy anglojęzycznej. Wynika z nich, że Ludowy Bank Chin poważnie podchodzi do tematu rozwoju sektora FinTech upatrując w nim rolę motora napędowego dla sektora finansowego, dla którego kluczowy ma być zrównoważony i zdrowy rozwój realnej gospodarki. 

FinTech ma wspierać realną gospodarkę

I zapewne o tę realność właśnie chodzi. Chiński sektor FinTech ułatwia sprzedaż towarów i usług na rynku wewnętrznych i zewnętrznym, dlatego znalazł się w orbicie zainteresowań regulatora. Przede wszystkim w zakresie zwiększania zadowolenia społeczeństwa z dostępnych na rynku cyfrowych usług finansowych. FinTech nie jest traktowany jako „realna” gospodarka, a jedynie jako jej akcelerator. Innymi słowy, FinTech ma służyć rozwojowi pozostałych gałęzi przemysłu, a nie zastępować je. Niemniej, technologie fintechowe mają pomóc w identyfikacji nowych rodzajów ryzyka w sektorze finansowym i mają być wykorzystywane jako narzędzie do przeciwdziałania potencjalnym problemom. 

Kluczowa w tym wypadku wydaje się kontrola największych dostawców usług fintech, którzy w coraz większym stopniu odpowiadają za kondycję gospodarki w Państwie Środka. W lipcu br. Ludowy Bank Chin opublikował pierwszy projekt, którego celem ma być regulacja największych chińskich spółek fintech m.in. Ant Financial i Tencent. Do tego ostatniego należy WeChat, czyli internetowy komunikator będący istnym fintechowym kombajnem, z którego korzysta 950 mln Chińczyków. Ponadto Chiny testują nowe regulacje, które mają ograniczyć ryzyko zadłużenia.