– Każdy będzie mógł określić swój cel, horyzont oraz profil inwestycyjny, a my na tej podstawie zaproponujemy odpowiedni plan, czyli strategię o określonym poziomie ryzyka, której alokacja zmienia się w czasie. Dodatkowo, po uruchomieniu inwestycji, aktywny monitoring pomoże utrzymać inwestora na właściwej drodze do celu przez cały czas jej trwania – mówi Krzysztof Mazurek, prezes Rockbridge TFI, właściciela BeGlobal.

BeGlobal – platforma inwestycyjna wchodzi na polski rynek

– Co ważne, nasza usługa nie wymaga dużego kapitału i jest skierowana do wszystkich, bez względu na to jakiej wielkości majątkiem dysponują na starcie. Umożliwimy inwestowanie na największych światowych rynkach akcji i obligacji oraz w pozostałe klasy aktywów już od 100 złotych – dodaje.

W swoich funduszach BeGlobal całkowicie rezygnuje z pobierania stałej opłaty za zarządzanie, która jest rynkowym standardem, opierając się wyłącznie na tzw. success fee, czyli opłacie za sukces.

Za dobór odpowiednich funduszy w ramach planu inwestycji oraz zarządzanie nimi odpowiada autorski algorytm, który monitoruje rynki i tak alokuje kapitał, aby w pełni wykorzystać ich potencjał w ramach określonej ekspozycji na ryzyko. Inwestycje w poszczególne klasy aktywów odbywają się za pośrednictwem starannie wyselekcjonowanych funduszy giełdowych ETF, które pozwalają osiągnąć odpowiedni poziom dywersyfikacji przy wysokiej płynności i bardzo niskich kosztach.

Do dyspozycji jest pięć (docelowo siedem) funduszy BeGlobal realizujących strategie o różnym poziomie ryzyka. Przewidziana jest także możliwość bezpośredniego zakupu funduszy z pominięciem opcji inwestowania w oparciu o cele.

W razie potrzeby istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z konsultantem w preferowanej przez inwestora formie; chat, rozmowa telefoniczna lub wideo. Platforma jest dostępna zarówno na komputerach, jak i na wszystkich urządzeniach mobilnych.