Rafał Tomaszewski: Dzień dobry. Na początek zapytam czym zajmuje się Trypay? Jakie rozwiązania oferujecie?

Jarosław Olejarz: Dzień dobry. TryPay S.A. jest Krajową Instytucją Płatniczą, która aktualnie świadczy głównie usługi przekazu pieniężnego. W związku z tym, że w ubiegłym roku otrzymaliśmy zezwolenie na świadczenie usług dostępu do informacji na rachunku (tzw. account information services – AIS), a aktualnie oczekujemy na wydanie zezwolenia KNF na świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych (tzw. payment initiation services – PIS), to obecnie naszą działalność skupiamy na tych obszarach usług płatniczych.

Obie te usługi polegają na uzyskiwaniu dostępu do rachunku przez osoby trzecie (tzw. third party providers – TPP), przy czym pierwsza daje możliwość weryfikowania tożsamości osoby przez rachunek bankowy oraz dostępu do danych zawartych na tym rachunku, a druga umożliwia zainicjowanie transakcji płatniczej w imieniu klienta.

Usługa ta pod kątem funkcjonalnym jest zbliżona do aktualnie istniejących i popularnych w e-commerce bramek płatniczych, które wykorzystują jednak inny mechanizm tzw. pay-by-link. Poza tym uruchamiamy działalność odroczonych płatności (tzw. usługi BNPL), czyli usługi finansowania zakupów w sieci internet – także dla przedsiębiorców.

R.T..: A od jak dawna działacie na rynku? Ilu klientów skorzystało z Waszych rozwiązań?

J.O.: TryPay jako Krajowa Instytucja Płatnicza działa od 2014 roku, obsługując w zakresie przekazów pieniężnych tysiące klientów w naszych punktach płatniczych. Obecnie, po wejściu w życie dyrektywy PSD2, weszliśmy na rynek usług płatniczych z ofertą świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) i inicjowania transakcji płatniczych (PIS).

TryPay jest także częścią Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A., która od wielu lat działa z sukcesem w branży pożyczkowej. Od 2014 r. zajmujemy się także sekurytyzacją wierzytelności pożyczkowych w ramach naszego funduszu sekurytyzacyjnego. W zakresiedziałalności pożyczkowej udzieliliśmy naszym klientom kilkaset tysięcy pożyczek, głównie ratalnych, a od 2017 r. finansujemy także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

R.T.: Oferujecie między innymi odroczone płatności – także dla B2B. Jak to działa?

J.O.: Tak, obecnie rozpoczynamy działalność w obszarze płatności odroczonych. Usługa taka polega przede wszystkim na umożliwieniu klientowi zakupu towaru bez dokonywania płatności w chwili sprzedaży, czyli na odroczeniu zapłaty przez klienta. Klient, wybierając taką płatność, płaci za towar po upływie 15 dni, wówczas gdy towar ten jest już do niego dostarczony. Co ważne, w tym okresie nie ponosi on żadnych kosztów związanych z odroczeniem zapłaty.

Po tym okresie klient może wybrać dłuższy czas np. 60 dni, po którym dokona zapłaty, uiszczając niewielką opłatę z tego tytułu. Może także dokonać zakupu w ratach płatnych miesięcznie. Podstawową cechą tej usługi jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji dla klienta.

My weryfikujemy sklep, na rzecz którego dokonywana jest płatność, a klient może poczekać na zakupiony towar i ocenić czy spełnia on jego oczekiwania, a jeżeli nie, to może odstąpić od zakupu w terminie 14 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient dokonuje w bezpieczny sposób zakupu, a my gwarantujemy sklepowi zapłatę za klienta, którego także weryfikujemy. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększamy bezpieczeństwo transakcji, a tym samym transakcyjność sklepu internetowego.

Aktualnie rozwiązania odroczonych płatności wdrażamy także dla przedsiębiorców.

R.T.: Czy przedsiębiorcy chętnie korzystają z takiego rozwiązania? Czy ktoś jeszcze oferuje na polskim rynku usługę odroczonych płatności B2B?

J.O.: Widzimy bardzo duże zainteresowanie firm, które chcą korzystać z takiego rozwiązania jako alternatywny dla dziś dostępnych produktów finansowych w postaci leasingu, czy kredytów lub faktoringów. To, co stanowi istotną przewagę odroczonej płatności, to przede wszystkim prostota i elastyczność tego produktu. Klient, dokonując zakupu, nie musi już dziś określać na jaki okres sfinansować zakup.

Dziś może zdecydować się na 15 dni, ale jak będzie miał potrzebę, to po tym okresie może odroczyć płatność o kolejny okres lub całą zapłatę rozłożyć na dogodne raty. Ponadto w pierwszym okresie brak jest jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem zapłaty, co zwiększa zainteresowanie taką usługą. Usługi BNPL dopiero powstają w Polsce, ale z każdym miesiącem widać ich rosnącą popularność.

W segmencie B2B jest w zasadzie jeden podmiot, który rozpoczął ich wprowadzenie w większym zakresie, ale są to dopiero początki. Dotychczas odroczone płatności były dostępne tylko dla konsumentów, ale widzimy zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców korzystaniem z takich usług. Ich popularność zarówno w Polsce jak i na świecie będzie coraz większa.

R.T.: Jak wygląda wdrożenie Waszych rozwiązań po stronie klienta? Jak wygląda ten proces krok po kroku? Mam tutaj na myśli nie tylko odroczone płatności, ale także inne usługi.

J.O.: W przypadku usług płatniczych świadczonych przez TryPay caly proces wymaga integracji systemów i podłączenia się naszego klienta do naszych systemów informatycznych poprzez API. Połączenie takie nie wymaga zasadniczo żadnych znaczących prac programistycznych, są to dość powszechnie używane protokoły i rozwiązania.

Udostępniamy naszym klientom całą dokumentacją, która ułatwia taką integrację,  dodatkowo wsparciem służą nasi konsultanci. Poza integracją ważnym elementem współpracy jest ustalenie jej warunków i zawarcie samej umowy. Musimy pamiętać, że podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a sami mamy dostępy do systemów bankowych, stąd konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur.

Mimo to nawiązanie współpracy i integracja nie jest zbytnio skomplikowana, nie wymaga też szczególnie dużego wysiłku po stronie naszego klienta. Po integracji systemów IT oraz zawarciu wszystkich umów, dalsze procesy przebiegają już automatycznie i w zasadzie bezobsługowo.

R.T.: W takim razie jaka jest Wasza główna przewaga nad konkurencją. Co można tutaj wymienić?

J.O.: Naszą przewagą jest przede wszystkim to, że możemy zapewnić kompleksową obsługę płatności w branży e-commerce lub jej poszczególne elementy, a to przekłada się zarówno na lepszą jakość, jak i na niższe koszty. Dzięki temu, że mamy możliwość dokonywania pełnej analizy zachowań klienta sklepu, na wszystkich etapach jego obsługi, od dokonywania zakupów, poprzez realizowanie płatności, zwroty, oraz dalsze finansowanie ratalne, możemy dostarczyć temu klientowi lepszą obsługę, a sklepowi zapewnić większą lojalność klienta, co niewątpliwie przekłada się na wzrost sprzedaży.

Po drugie mając dostęp do informacji na rachunku klienta, możemy szybciej i lepiej dokonać oceny klienta, a to obniża koszty ryzyka, co z kolei przekłada się na niższe koszty finansowe. Wszystkie elementy całego procesu mamy u siebie, dzięki temu szybko możemy reagować na zmieniającą się sytuację, zmianę procesów, zachowań klientów, czy warunki rynkowe.

To wszystko sprawia, że mamy olbrzymią przewagę nad konkurencja, która musi korzystać z tego rodzaju usług kupując je w firmach zewnętrznych. My wszystkie te elementy mamy u siebie, co z jednej strony obniża nam koszty, a z drugiej możemy sami dopasować wszystko według naszych potrzeb. Już teraz pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które w przyszłości umożliwią nam znaczne zwiększenie tej przewagi konkurencyjnej.

R.T.: Na koniec zapytam o Wasze plany na przyszłość. Co mogą przynieść najbliższe miesiące dla TryPay?

J.O.: Obecnie skupiamy się nad rozwojem naszych systemów informatycznych, aby jeszcze lepiej je dostosować do potrzeb naszych klientów. Najbliższe miesiące poświęcimy przede wszystkim na wdrażanie usług AIS oraz BNPL u naszych klientów. Po uzyskaniu zezwolenia KNF na świadczenie usługi PIS, która będzie konkurencyjna do obecnie istniejących bramek płatniczych opartych o tzw. pay-by-link, również będziemy aktywnie ją wdrażać.

Pracujemy obecnie zarówno nad rozwojem naszych algorytmów scoringowych, do tworzenia których zamierzamy wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, jak i nad nowymi aplikacjami, które w jeszcze większym stopniu umożliwią wykorzystanie świadczonych przez nas usług.

Ponadto z uwagi na to, że TryPay jest Krajową Instytucją Płatniczą i może działać w oparciu europejski paszport usług płatniczych, dość aktywnie będziemy analizować możliwość rozszerzenia prowadzonej przez nas działalności poza granicami kraju. Myślę, że w najbliższym czasie sporo będzie można o nas usłyszeć, bo usługi otwartej bankowości dopiero raczkują, a my jesteśmy bardzo aktywni w ich rozwoju i wykorzystaniu.

R.T.: Dziękuję za rozmowę. 

J.O.: Dziękuję.

Z Jarosławem Olejarzem, CEO Trypay, rozmawiał Rafał Tomaszewski.