Mieszkańcy miast nie mają złudzeń. Czas dojazdów do pracy jeszcze się wydłuży

Z badania VISA i Uniwersytetu Stanforda wynika, że dla blisko połowy konsumentów na świecie czas przejazdów w miastach uległ przedłużeniu. 37% uważa, że ten czas jeszcze ulegnie wydłużeniu. Ponad połowa jest niezadowolona z komunikacji miejskiej, a najbardziej nielubianą częścią podróży samochodem nie są korki i czerwone światła, ale bezskuteczne i długie poszukiwanie miejsca do zaparkowania.

W trakcie Mobile World Congress Visa, we współpracy z Uniwersytetem Stanforda, opublikowała wyniki jednego z największych badań na świecie, w którym bierze pod lupęrosnące zapotrzebowanie na transport publiczny i prywatny, a takżeznaczącą rolę, jaką handel elektroniczny odgrywa w zrównoważonym rozwoju w tym obszarze. Celem raportu było zidentyfikowanie trendów, w jakim rozwijać się będą oczekiwania społeczne oraz lepsze zrozumienie tego jak rozumieć luki technologiczne.

Visa wskazuje, że realizacja płatności jest nieodzownym elementem korzystania ze środków transportu. Jej znaczenie będzie rosło wraz ze wzrostem adaptacji płatności cyfrowych w komunikacji miejskiej, czy też za parkowanie i wypożyczanie rowerów oraz hulajnóg.

Badanie przeprowadzono na grupie 19 000 konsumentów mieszkających w 19 krajach. Pozwoliło to zidentyfikować istotne wyzwania, przed którymi stoją rozrastające się miasta, w tym:

Kluczowe trendy globalne

  • Własny samochód pozostaje głównym środkiem transportu wykorzystywanym zarówno do dojazdu w celach zawodowych (60%), jak i do podróży prywatnych (61%)
  • Tylko 42 proc. osób przypisywanych do kategorii Generacja Z (w wieku 18‑25) używa samochodu do podróży zawodowych czy prywatnych
  • Najbardziej nielubianą częścią podróży samochodem jest poszukiwanie miejsca do parkowania, niedogodność tą wskazało 64% respondentów,
  • Mniej niż połowa badanych korzysta z transportu publicznego, aby dostać się do pracy, szkoły, czy na uczelnię(44 proc.),
  • Odsetek ten wzrasta do 54 proc., gdy chodzi o podróż prywatną, której celem jest na przykład rozrywka
  •  W obszarze płatności najczęstszą przyczyną niezadowolenia jest skomplikowanie płatności
  • Gdyby płatność za usługi transportu publicznego była prostsza, korzystanie z nich zwiększyłoby się o 27 proc.
  • 47 proc. respondentów uważa, że problemem jest konieczność posiadania różnych rodzajów biletów na różne środki transportu
  • 41 proc. stwierdziło, że konieczność płacenia za bilet gotówką jest kłopotliwa. Według badanych to niezadowolenie powoduje, że w mniejszym stopniu skłonni są oni korzystać ztransportu publicznego – dlatego też bardziej skłaniają się do korzystania z własnego samochodu
  • 35proc. chętnie skorzystałoby z aplikacji, która wskazywałaby miejsca, w których można zatankować i umożliwiałaby płacenie za paliwo za jej pośrednictwem.

/Visa

Foto: Pixabay