Współpraca agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz spółki Skarbu Państwa pozwoli na wykorzystanie potencjału logistycznego Poczty Polskiej oraz przełoży się na unowocześnienie jej oferty.

Logistyka staje się jednym z głównych motorów napędowych gospodarki. Innowacje technologiczne, które są proekologiczne oraz usprawniające łańcuch dostaw będą miały w najbliższym czasie kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku pocztowego nie tylko w Polsce i Europie, ale na całym świecie.

–  Poczta Polska już teraz testuje elektryczne pojazdy i chce skorzystać ze współpracy z NCBR, jako szansy na stworzenie auta najlepiej dostosowanego do naszych oczekiwań. Potrzebujemy nie tylko elektrycznych samochodów, ale także wszelkich rozwiązań w dziedzinie automatyki i robotyki, które zwiększą efektywność naszej pracy i będą odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów mówi prezes zarządu Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

Współpraca NCBR i Poczty Polskiej na rzecz elektromobilności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 2017 roku zintensyfikowało swoje działania w zakresie wspierania projektów badawczo-rozwojowych w obszarze elektromobilności. Przykładem jest program „Bezemisyjny transport publiczny”, w ramach którego także Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Według założeń projektu do końca 2023 roku po naszych drogach będzie jeździło ponad 1000 nowych bezemisyjnych pojazdów.

NCBR jako pierwsza instytucja publiczna finansująca B+R w Polsce zastosowało nowatorską formułę partnerstwa innowacyjnego. To tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego rynek dla nowatorskich produktów. Ta sama formuła zostanie wykorzystana we wspólnym projekcie NCBR i Poczty Polskiej. Podobnie jak najbardziej doświadczone we wspieraniu innowacji instytucje światowe, stosujące metodologię tzw. problem driven research, NCBR podejmuje kolejne działania, które stanowią przełom w finansowaniu prac badawczo-rozwojowych w naszym kraju.

– W ciągu ostatnich kilku miesięcy uruchomiliśmy program dotyczący mobilnego magazynu wodoru, który mógłby być wykorzystywany m.in. w pojazdach oraz przygotowujemy się do finansowania prac badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury ładowania. Współpraca z Pocztą Polską to kolejny krok w stronę rozwoju szeroko rozumianego transportu zeroemisyjnego w Polsce – przekonuje dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski.

Poczta Polska testuje auta elektryczne

W kwietniu Poczta Polska rozpoczęła największe w Polsce testy aut elektrycznych, w których bierze udział dziewięć modeli oferowanych przez polskich producentów. Kierowcy Poczty Polskiej do końca czerwca będą sprawdzać m.in. ładowność, zasięg czy sposób ładowania. Dzięki takim testom Poczta Polska będzie w stanie lepiej zdefiniować swoje potrzeby, które staną się punktem wyjścia do sformułowania warunków przetargu, jaki ma zostać ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jak zauważają sygnatariusze listu intencyjnego w zdecydowanej większości w ofercie producentów aut elektrycznych są samochody osobowe, natomiast auta dostawcze stanowią ograniczony wachlarz modeli.

– List Intencyjny zaprasza do bardzo szerokiej współpracy w dziedzinie innowacyjności i elektromobilności. Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju możliwe jest wsparcie opracowania rozwiązań transportowych oraz ich przetestowanie w warunkach codziennej eksploatacji w naszej Spółce – mówi Paweł Skoworotko, członek zarządu Poczty Polskiej.

Powstanie innowacyjnych pojazdów gwarantowałby Poczcie Polskiej nie tylko realizację usług zapewniając wysoką jakość i terminowość, ale też przełożyło się na upowszechnienie wykorzystania w logistyce transportu cichego oraz ekologicznego. To istotne w przypadku realizacji zadań w strefach tzw. czystego transportu. Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych bezpłatny wjazd do tych stref będą miały tylko auta bezemisyjne. Już w tym roku granice stref czystego transportu mogą być uchwalane przez samorządy.

Nowoczesne, a także innowacyjne auta elektryczne, które mają powstać dzięki współpracy sygnatariuszy listu, mogą być jednym z wielu stosowanych przez firmę środków transportu. Obecnie Poczta Polska dysponuje flotą liczącą ok. 5 tys. pojazdów i wykonuje  swoje usługi wieloma typami i tonażami aut. Poczta liczy też, że dzięki postawieniu na elektromobilność możliwe będą oszczędności. W tej chwili kierowcy firmy tankują rocznie ok. 23 mln litrów paliwa. Wysokość oszczędności będzie uzależniona od parametrów auta.

Współpraca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Poczty Polskiej wpisuje się w  rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero – i niskoemisyjnych, a także Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Poczta Polska/RT