mSzafir to podpis elektroniczny wykorzystujący technologię chmurową, który eliminuje potrzebę stosowania czytnika i karty kryptograficznej. Narzędzie pozwala podpisywać wszystkie umowy i pisma w wersji elektronicznej, w formacie PDF, niezależnie czy dotyczą spraw prywatnych, biznesowych czy urzędowych w pełni zdalnie, bez wychodzenia z domu. Tak podpisany dokument ma identyczną moc prawną jak dokument podpisany odręcznie.

PKO BP i KIR udostępniły podpis mSzafir pod koniec marca. Początkowo promocja miała trwać do końca kwietnia, ale w związku z trwającą pandemią podjęto decyzję o jej przedłużeniu.  KIR udostępnia to rozwiązanie w wersji umożliwiającej jednorazowe użycie, tj. do podpisania pojedynczego dokumentu oraz z długim terminem ważności – rocznym lub dwuletnim, z wybranym limitem podpisów.

KIR i PKO BP przedłużają promocję na podpis mSzafir

Przed wydaniem certyfikatu jednorazowego konieczne jest potwierdzenie tożsamości jego użytkownika. Weryfikacja tożsamości odbywa się zdalnie, bez wychodzenia z domu, przy pomocy bankowości elektronicznej. Obecnie, z tej opcji mogą korzystać klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo. Co istotne, do końca czerwca dla tych klientów usługa pozostaje bezpłatna. Aby ułatwić dostęp do mobilnej wersji podpisu elektronicznego jak najszerszej grupie klientów, wydłużona zostaje – także do końca czerwca – promocyjna oferta na zakup dowolnego pakietu podpisów mSzafir z 30 proc. rabatem.

Podpisy kwalifikowane mSzafir (w wersji jednorazowej i długoterminowej) są dostępne na stronie www.mszafir.pl. W procesie zakupu certyfikatu wystarczy potwierdzić swoje dane, logując się do bankowości internetowej iPKO lub Inteligo za pośrednictwem usługi e-Tożsamość.

Kolejnym krokiem w drodze do uzyskania podpisu jest wskazanie wybranego dokumentu PDF do podpisania. W opcji certyfikatów długoterminowych autoryzacja  użytkownika do jego pary kluczy przed złożeniem podpisu odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej, którą należy pobrać i zainstalować na telefonie. Do każdego podpisu dołączany jest znacznik czasu, zapewniający długotrwałą wartość dowodową.  Podpisany w ten sposób dokument jest równoważny z dokumentem podpisanym własnoręcznie i można przesłać go mailem do dowolnej osoby, firmy lub urzędu.