Transakcje w internecie są obecnie naturalnym kanałem zakupowym. W miarę postępującej cyfryzacji handel online jest coraz mniej ograniczony przez technologię, logistykę czy ekonomię. Przy współpracy z ekspertami BIK HUB stworzyliśmy cykl edukacyjny o korzyściach z narzędzi piaskownicy technologicznej, o którym warto przeczytać.

DPDgroup bada rynek po pandemii

Zawieszenie działalności sklepów, narastające obostrzenia i ograniczenia w handlu wzmocniły rynek e-commerce. COVID-19 i analizy wpływu obostrzeń na rzeczywistość konsumencką ujawniły zmiany w preferencjach Europejczyków kupujących online.

DPDgroup poddała analizie wpływ pandemii na e-sklepy i e-konsumentów. Zgodnie z wynikami Barometru E-shopper 2021 w ubiegłym roku 48% wszystkich e- kupujących to nabywcy regularni, którzy odpowiadają za 86% wszystkich zakupów dokonywanych online.

Z zeszłorocznej edycji badania wynika, że już w pierwszym roku pandemii ponad 70% konsumentów planowało pozostać przy nowych zwyczajach zakupowych także w okresie po-pandemicznym, co przyspieszyło rozwój rynku e-commerce.

W 2021 roku regularni nabywcy w Europie dokonali aż 15,5% wszystkich swoich zakupów drogą online. E-commerce rośnie, a zakupy online stają się dla e-konsumentów naturalnym kanałem zakupowym. Tę dynamikę potwierdza również tegoroczna edycja badania.

Pandemia stała się więc katalizatorem zachodzącej transformacji, ułatwiając powstanie wieloaspektowego i wielokanałowego modelu konsumpcji: „new commerce”. Co więcej, w badaniu wyodrębniono nowe profile e-nabywców, czyli „entuzjastę” i „epikurejczyka”.

Nowe profile klienta w sieci

E-nabywca „entuzjasta” to konsument, dla którego e-zakupy to coś więcej niż wygoda. Wielu reprezentantów tej grupy wykazuje zachowanie „coraz więcej”. Takie osoby są stale online i często sprawdzają powiadomienia. Liczba dokonywanych przez nich zakupów przewyższa te dokonywane przez wszystkie pozostałe typy klientów. W ciągu miesiąca przeciętny entuzjasta otrzymuje średnio do 10 przesyłek.

Z kolei „epikurejczycy” stanowią 13% wszystkich europejskich e-konsumentów. Od innych grup nie odróżnia ich liczba ani rodzaj zamawianych produktów, lecz sprawność, z jaką dokonują zakupów online. Skrupulatni w swoich nawykach zakupowych epikurejczycy podejmują decyzje, które odzwierciedlają ich osobiste przekonania dotyczące zarówno zdrowia jak i środowiska.

Epikurejczycy szukają ułatwień, nawet jeżeli oznacza to wyższe opłaty. Takie osoby zwracają uwagę głównie na jakość usług, dlatego też przy zakupach wybierają znane marki (78%). Co ciekawe, równie istotne jest dla nich to, która firma kurierska doręczy ich przesyłkę (81%).

W ubiegłorocznym badaniu Barometr E-shopper wyodrębniono także e-nabywców seniorów. Osoby powyżej 55. roku życia, które z reguły korzystają z handlu elektronicznego bardziej z konieczności niż z chęci, często wykazują zachowania właściwe dla początkujących e-konsumentów.

Nabywcy wybierający rozwiązania przyjazne środowisku stanowią 14% wszystkich e-konsumentów w Europie. Dokonują zakupów okazyjnie, lecz w rozsądny sposób. Kupują w kilku wybranych kategoriach online i wykazują szczególną troskę o społeczne i środowiskowe konsekwencje swoich wyborów.

Najnowszym profilem e-konsumentów jaki udało się wyodrębnić to „weterani” – zwracający uwagę głównie na cenę. Stanowią oni 10% wszystkich europejskich e-kupujących w internecie.

Według wskazań Barometru E-shopper 2021, takie osoby mają ponoć znacznie większe doświadczenie w e-handlu niż pozostali. Nie wykazują oni spontanicznych zachowań typowych dla „entuzjastów”. O zakupach decydują po namyśle i szukają wygody w różnych opcjach doręczeń.