Zapotrzebowanie na rozwiązania sztucznej inteligencji wynika m.in. z trudności, które młodsze grupy konsumentów napotykają podczas zakupów online. Aż 73% Zetek często doświadcza problemów na etapie finalizacji zakupów i płatności.

AI potrzebna w e-handlu

Jak wynika z międzynarodowego badania przeprowadzonego przez firmę badawczą Harris Poll zarówno Zetki jak i Millenialsi chcą korzystać ze sztucznej inteligencji podczas zakupów online. W grupie Zetek taką deklarację składa aż 88% badanych, a wśród Millenialsów 86%.

Pozytywnie nastawienie do sztucznej inteligencji jest widoczne także w wynikach badania dotyczącego korzystania z asystentów zakupowych. Odpowiednio 55% i 52% respondentów jest zainteresowanych korzystaniem z asystentów AI, którzy uproszczą zakupy, będą identyfikować ich potrzeby, a także sprawią, że zakupy będą bardziej wygodne. 51% przedstawicieli pokolenia Z twierdzi też, że jest zainteresowanych doświadczeniami zakupowymi w rzeczywistości rozszerzonej (AR).

– Pokolenia Z i Millenialsów to ogromna grupa konsumentów, która nie tylko akceptuje wykorzystywanie AI, ale wręcz oczekuje tego typu rozwiązań w e-handlu. To wyraźny sygnał dla sektora, który wskazuje kierunki rozwoju na najbliższe lata – tłumaczy Daniel Malinowski, zrządzający fintechem Mokka w Polsce.

Pokolenia wrażliwe cenowo

Jak wynika z badań, oszczędzanie wydaje się być priorytetem dla kupujących z pokolenia Z w kontekście korzystania z AI. Niemal połowa (47%) respondentów z pokolenia Z wymienia porównywanie cen jako główny obszar, w którym sztuczna inteligencja ma usprawniać zakupy online.

Znajdowanie okazji wymieniane jest jako inny, ważny obszar, w którym AI jest potrzebna (45%). Sztuczna inteligencja ma też zapewniać rekomendacje ofert i produktów (41%) oraz pomoc podczas zakupów (37%). 28% badanych wskazała ponadto na rolę AI w dostępie do recenzji produktów.

Problemy z finalizacją zamówień

Użyteczność i zapotrzebowanie na rozwiązania sztucznej inteligencji wydają się wynikać z trudności, które młodsze grupy konsumentów napotykają podczas zakupów w sieci.

Według badania, niemal trzy czwarte (73%) Zetek doświadcza problemów podczas finalizacji transakcji, co powoduje, że aż 40% rozważa rezygnację z zakupów, 37% porzuca koszyk, a 22% twierdzi, że tego rodzaju doświadczenie obniżyło ich postrzeganie marki. Nadmiar reklam, konieczność zalogowania się lub tworzenia konta oraz nieodpowiednie rekomendacje produktów to tylko niektóre problemy, które napotykają kupujący.