Do końca grudnia 2023 r. do Programu Polska Bezgotówkowa dołączyło blisko 460 tys. podmiotów, w których łącznie zainstalowano ponad 610 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych. Za pomocą terminali tradycyjnych i tych w telefonie, zrealizowano od początku trwania Programu blisko 1,8 mld transakcji płatniczych na łączną kwotę przekraczającą 110 mld zł.

Polska Bezgotówkowa chwali się 500 mln transakcji

Wśród mikroprzedsiębiorców największy przyrost liczbowy i procentowy urządzeń odnotowano w branży kosmetycznej (+13,3%), a najwyższy wzrost transakcyjny rok do roku (+31,9%) osiągnęły branże związane z ochroną zdrowia. Pod względem wzrostu liczby transakcji w ostatnim roku wyróżniły się: branża edukacyjna (+28,3%) oraz usługowa (+25,4%).

Wysoką dynamiką w roku biegłym cechował się również sektor publiczny – liczba transakcji przekroczyła 8 mln, natomiast ich wartość osiągnęła 1,3 mld zł. Obrót na terminalach zainstalowanych w sektorze publicznym wzrósł w porównaniu do 2022 r. o 28,5%.

– W ciągu ostatnich lat obserwujemy rosnące zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi wśród konsumentów, a w konsekwencji – również wśród przedsiębiorców. Zmiana naszych przyzwyczajeń następuje stopniowo dzięki rozwojowi technologii i zmianie preferencji zakupowych. W 2023 roku już blisko 65% transakcji w punktach sprzedaży było dokonanych bezgotówkowo, co oznacza, że dokonaliśmy kolejnego skoku w dziedzinie płatności, stając się w tym obszarze jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w Europie – komentuje Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się nowoczesne rozwiązania mobilnych terminali w telefonie. Do końca 2023 r. ponad 6 tys. przedsiębiorców skorzystało z tego rozwiązania w ramach Programu, co daje 63% wzrost w porównaniu do 2022 r.

W ramach Programu można skorzystać z 12-miesięcznego okresu finansowania terminali i aplikacji płatniczych na urządzenia mobilne. Fundacja pokrywa również koszty finansowe obsługi transakcji do kwoty 100 tys. zł obrotu rocznego na jeden terminal.