Poczta Polska pracuje nad systematycznym poszerzaniem portfolio usług dostępnych drogą online – czytamy w komunikacie.

Cyfryzacja Poczty Polskiej

– Cyfryzacja to dla Poczty Polskiej strategiczny kierunek rozwoju. Cieszy nas, że dostępne już udogodnienia zyskują coraz większe zainteresowanie. Jako Wyznaczony Operator Cyfrowy, już od października rozpoczniemy obsługę cyfrową korespondencji urzędów i obywateli – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Jednym z cyfrowych rozwiązań Poczty Polskiej jest eSkrzynka, która została wprowadzona w związku z zaleceniami w zakresie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się COVID-19. Będzie można z niej korzystać do końca września 2021 roku. W ramach usługi, przesyłki polecone są digitalizowane i udostępniane adresatom w internetowej skrzynce pocztowej. eSkrzynkę przy użyciu profilu zaufanego. Posiada ją już około 23 tys. użytkowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach rozwiązania obsługiwane są przesyłki polecone, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i komorników sądowych oraz z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez organy ścigania.

Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez pandemię jest Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO). EPO zastępuje Zwrotne Potwierdzenia Odbioru w formie papierowej.

W pierwszym kwartale 2021 roku ilość użytkowników EPO zwiększyła się o 11 % względem analogicznego okresu roku 2020. Z elektronicznej formy odbioru mogą skorzystać klienci na podstawie pisemnej umowy.