Tradycyjnie królują karty debetowe, których w pierwszym kwartale było ponad 31 mln – to wzrost po ponad 550 tysięcy sztuk w odniesieniu do Q4 2017. Natomiast jeżeli chodzi o kredytówki, to na początku bieżącego roku na polskim rynku znajdowało się ich niespełna 6 mln. Pełny raport NBP można pobrać tutaj.

Więcej kart z funkcję zbliżeniową, ale mniej transakcji

Nikogo nie dziwi już dalszy wzrost plastików z funkcją zbliżeniową, a na koniec marca było ich już prawie 32 mln. Na przestrzeni kwartału liczba „zbliżeniówek” zwiększyła się o ponad 760 tysięcy. Na koniec Q1 2018 udział kart zbliżeniowych na polskim rynku wynosił 80,6%.

Według danych prezentowanych przez banki w I kwartale odnotowano spadki liczby oraz wartości transakcji przeprowadzanych przy użyciu kart płatniczych. Do końca marca przeprowadzono 1,2 mld operacji o wartości 161 mld złotych. To spadki odpowiednio o 0,3% i 6,1%. W Q1 2018 pojedyncza transakcja przy użyciu plastiku wynosiła 132,5 zł.

W I kwartale 2018 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,045 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 0,7%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 86% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 14% to operacje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, kas banku lub wypłaty sklepowe (cash back)). Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 68,3 mld zł (co stanowi spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału o 4,4%). Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 26 razy (w poprzednim kwartale 27 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 65 zł (w poprzednim kwartale 69 zł).

Zwiększa się średnia wartość transakcji zbliżeniowych, maleje liczba bankomatów

Warto podkreślić, iż w I kwartale 2018 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 50,7 zł. W poprzednim kwartale wskaźnik wynosił 51,9 zł, czyli także przekroczył już granicę 50 zł. Wzrost średniej wartości transakcji zbliżeniowych świadczy o tym, że takie operacje rozpowszechniły się ponad model detalicznych płatności niskokwotowych, tj. ograniczonych dotąd górnym limitem 50 zł (bez konieczności użycia PIN). Powszechność wykorzystywania płatności zbliżeniowych odnosi się zatem zarówno do płatności niskokwotowych (o wartości poniżej 50 zł), jak i płatności o wartości wykraczającej poza limit 50 zł dokonywanych przy użyciu karty. Między innymi dlatego Narodowy Bank Polski wydał zgodę na podniesienie limitu płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN do 100 zł.

Kolejna tendencja widoczna w ostatnich miesiącach to zmniejszająca się liczba bankomatów. Na koniec marca 2018 r. liczba bankomatów w Polsce wynosiła 23.206 sztuk i na przestrzeni kwartału uległa zmniejszeniu o 24 urządzenia. Natomiast w przeciągu całego roku liczba bankomatów w Polsce stopniała o 545 sztuk. Zmniejszyła się także liczba przeprowadzonych wypłat gotówki z bankomatów do poziomu 158,3 mln transakcji o łącznej wartości 76,3 mld zł. Wypłat z bankomatów było mniej pod względem liczby (spadek o 5,5%) i pod względem wartości (spadek o 8,6%).

W raporcie NBP podaje także dane na temat terminali płatniczych. Na koniec marca 2018 na polskim rynku znajdowało się już 657 tysięcy terminali POS. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – Rekordowy wzrost terminali płatniczych. Najnowsze dane NBP.

NBP/RT