Przelewy natychmiastowe (w kilka sekund w banku odbiorcy) powoli zyskują na popularności. Express Elixir  (KIR) dostępny jest w 15 bankach komercyjnych, a BlueCash (Blue Media) w 7 bankach komercyjnych i 112 bankach spółdzielczych. Przelew natychmiastowy zwykle jest dodatkowo płatny – standardowa stawka to 5 zł – wiele zależy od rodzaju konta. W zależności od planu i banku czasem klienci mają kilka darmowych przelewów natychmiastowych „w pakiecie”.

Ponad 10 mln przelewów natychmiastowych w III kw. 2019 roku

Z danych NBP za III kw. 2019 roku wynika, że tym okresie w ramach systemu Express Elixir rozliczono 7 mln zleceń na kwotę 11,4 mld zł. (wzrost o 9%). Średnio dziennie rozliczano 76,3 tys. transakcji (wzrost o 13%). Przeciętna kwota przelewu spadła o 5% do 1628 zł, co wskazuje, że klienci coraz częściej zlecają przelewy natychmiastowe do bieżących/codziennych transakcji na coraz niższe kwoty.

Express Elixir III kw_2019

W ramach BlueCash w III kw. zrealizowano 3,1 mln zleceń na kwotę 3,4 mld zł (wzrost o 6%). Średnie dziennie rozliczono 33,2 tys. zleceń (wzrost o 7%) o łącznej wartości 37,3 mln zł. Średnia wartość zlecenia wyniosła 1122 zł (spadek o 2%). Podobnie jak w przypadku Express Elixir, również średnia wartość pojedynczego zlecenia BlueCash uległo obniżeniu.

BlueCash III kw_2019

Dla porównania, w tym samym okresie wykonano 475 mln „zwykłych przelewów Elixsir” na kwotę 1,4 bln zł. Innymi słowy, pod względem liczbowym, przelewy natychmiastowe mają ok. 2% udział w ogólnej liczbie realizowanych zleceń.

Przeciętna kwota transakcji maleje wraz ze wzrostem skali i upowszechnieniem usługi. Podobna sytuacja występowała przy płatnościach kartami – początkowo realizowano nimi transakcje na wyższe kwoty. Obecnie średnia wartość transakcji kartą to nieco ponad 61 zł, jeszcze 10 lat temu wynosiła ona ponad 100 zł.