– Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów  w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca – poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Unijny Certyfikat Covid

Unijny Certyfikat Covid, nazywany potocznie „paszportem szczepionkowym”, jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.

– Mając go, zostaniemy zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dodatkowo w przypadku imprez rodzinnych, osoby posiadające taki dokument, nie będą wliczane do limitu osób – wskazał minister zdrowia. Podkreślił również, że unijne certyfikaty stanowią jedynie pewną możliwość, ale nie są obowiązkowe.

Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest: przyjęcie szczepionki na COVID-19, negatywny wynik testu PCR albo RAT, czyli tzw. szybkie testy antygenowe, bądź pozytywny wynik testu PCR starszy niż 11 dni.

Certyfikaty w Polsce od 1 czerwca

Od 1 czerwca certyfikat w Polsce można pobrać bezpłatnie ze strony Internetowego Konta Pacjenta w postaci PDF nadającej się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku. Po 25 czerwca UCC będzie dostępny także w aplikacjach mojeIKP i mObywatel. Certyfikat otrzymać można również w postaci wydruku papierowego w punkcie szczepień.

Ozdrowieńcy lub osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa będą mogły otrzymać UCC w formie wydruku papierowego od pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl.

W Polsce certyfikat ważny będzie 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki. Jest to czas potrzebny do uzyskania odporności po pełnym cyklu szczepienia.

Państwa członkowskie mogą uznawać certyfikaty na określonych warunkach, dlatego należy za każdym razem sprawdzać obowiązujące regulacje w kraju docelowym i w kraju, do którego wracamy z uwagi na to, że mogą się one różnić. Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest aplikacja RE-open EU, która pozwala na sprawdzenie aktualnie obowiązujących reguł w poszczególnych państwach członkowskich.

Pełne uruchomienie systemu dla krajów Unii Europejskiej zaplanowane jest na 1 lipca 2021 roku.

Rożne terminy ważności

W zależności od powodu wydania UCC ma różny terminy ważności. Certyfikat potwierdzający status bycia ozdrowieńcem będzie wydawany po 11 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie COVID-19 i będzie ważne przez 180 dni.

W przypadku wydanego przez Polskę certyfikatu z tytułu negatywnego wyniku testu na obecność zakażenia COVID-19 może to być 48 godzin w przypadku testu PCR oraz testu antygenowego. W przypadku zaszczepienia będzie to 12 miesięcy.

Gdzie jest honorowany UCC?

UCC będzie honorowany na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. System Unijnego Certyfikatu Covid będzie stopniowo powiększany o podobne systemy tworzone w innych krajach świata. O poszerzeniu systemu unijnego decydować będzie Komisja Europejska.

Weryfikacja UCC

W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certyfikat Covid”. Aplikacja po 10 czerwca będzie dostępna w Google i AppStore. Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu oraz tożsamość posiadacza, autentyczność i ważność zaświadczenia.

UCC dla dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które nie są do tego uprawnione – również rodzicom w imieniu ich dzieci. Zaświadczenie wydane w ten sposób będzie obejmowało dziecko, o ile będzie ono posiadało ujemny wynik testu na COVID-19.

Podstawa prawna obowiązuje od 1 lipca. Do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być podłączone do ujednoliconego systemu unijnego. Rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem przejściowym dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.