W badaniu wzięto pod uwagę jedynie karty Mastercard i Maestro. Pomimo dużego nasycenia rynku, popularność płatności bezstykowych w Polsce wciąż rośnie – w ciągu ostatniego roku wzrosła o 38%.

Już 85% transakcji kartami Mastercard w Polsce jest realizowanych zbliżeniowo

Polska przegrywa jedynie z Czechami, gdzie transakcje zbliżeniowe stanowią 93% wszystkich operacji kartami Mastercard i Maestro. Warto zwrócić uwagę, że Polacy wyprzedzają nacje powszechnie wskazywane, jako technologicznie zaawansowane. Przykładowo w Szwecji, która jest jednym z liderów płatności bezgotówkowych, zbliżeniowo realizowanych jest obecnie tylko 12% transakcji Mastercard. Natomiast w przypadku Niemiec wynik jest niewiele lepszy – 15%.

O ile pozycja naszych zachodnich sąsiadów nie powinna zaskakiwać, o tyle słaby wynik Szwecji jest dosyć niespodziewany. Zdaniem autorów badania Mastercard, może to wynikać z późniejszego wprowadzenia w tych krajach technologii zbliżeniowej.

W skali całej Europy już prawie co druga (48%) transakcja kartą Mastercard jest realizowana bezstykowo. Największe wzrosty tego typu operacje odnotowują w Szwecji, na Litwie (w obu państwach 15-krotny wzrost rok do roku), Estonii (8 krotny wzrost), w Albanii (x5) oraz w Belgii (x4). Są to kraje, w których płatności zbliżeniowe dopiero nabierają rozpędu, więc wzrosty mogą być efektem tak zwanej niskiej bazy.

Na grafice poniżej przedstawiono dziesiątkę państw Europy z najwyższym odsetkiem transakcji zbliżeniowych kartami Mastercard:

Zgodnie z najnowszymi danymi Narodowego Banku Polskiego, na koniec marca 2018 Polacy nosili w portfelach już  32 mln kart zbliżeniowych. Stanowią one 80% wszystkich wydanych plastików. Warto zauważyć, że w zestawieniu Mastercard dominują kraje z Europy Środkowo-Wschodniej. Z czego to wynika? Wiele państw z regionu uniknęło niektórych etapów rozwoju technologicznego, przez co nie rozpowszechniły się u nich takie rozwiązania, jak płatności stykowe. Mieszkańcy mogli od razu adaptować się do najnowszych technologii płatniczych. Autorzy badania zwracają także uwagę na otwartość polskich konsumentów względem innowacji.