Powszechnie uważa się, że królowa nauk to narodowy kompleks Polaków. Odkąd przywrócono obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki, jest to jeden z najczęściej niezdawanych i poprawianych przedmiotów. Jednak, jak wynika z badania MathRiders, aż 56 proc. Polaków między 18. a 55. rokiem życia lubi matematykę. Najwyższy wskaźnik sympatii (59 proc.) deklarują respondenci w wieku 25-34 lata. Co istotne, pozytywny stosunek uzależniony jest również od wykształcenia ankietowanych. Aż 70 proc. Polaków po studiach deklaruje zamiłowanie do matematyki, natomiast wśród osób z wykształceniem podstawowym jest to jedynie 45 proc.

Czytaj także: Jak zostać programistą w Europie? Koszty edukacji i zarobki

– Wyniki naszego badania napawają optymizmem, ponieważ pozytywny stosunek do matematyki jest jednym z warunków koniecznych do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. Od kliku już lat obserwujemy wzrost świadomości wśród rodziców, którzy przestają myśleć o matematyce w kategoriach szkolnych ocen, natomiast zaczynają dostrzegać potencjał i korzyści z rozwijania tych umiejętności u swoich dzieci. Utrwalanie pozytywnego wizerunku królowej nauk jest szczególnie ważne w kontekście najmłodszych. Jeśli odpowiednio wcześnie sięgniemy po odpowiednie środki i zainteresujemy ich matematycznym światem, nauka nie będzie kojarzona tylko z abstrakcyjnymi obliczeniami. Pamiętajmy, w naszym dorosłym życiu matematyka jest obecna w wielu codziennych sytuacjach: od podliczania domowego budżetu, promocji w sklepach, przez podatki, aż po szacowanie, ile puszek farby potrzeba do pomalowania ściankomentuje Małgorzata Grymuza, ekspert MathRiders.

Czy lubisz matematykę?

Szkolne wspomnienia

Ponad połowa ankietowanych przyznaje, że matematyka sprawiała im trudności w czasie edukacji szkolnej. Jednocześnie, 10 proc. z nich deklaruje, że uczęszczało na zajęcia dodatkowe, a 44 proc. rozwiązywało problemy samodzielnie. Najliczniejszą grupą (61 proc.), która wspomina kłopoty z królową nauk są osoby między 35. a 44. rokiem życia. Najrzadziej takie negatywne odczucia mają natomiast respondenci od 25 do 34 lat. Co ciekawe, aż 65 proc. osób z wykształceniem wyższym deklaruje, że nie miało żadnych problemów z matematyką w szkole.

Czy w szkole miałeś problmey z matematyką?

– Nauka matematyki w szkole jest dużym wyzwaniem zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów. Warunkują to takie czynniki jak: duże klasy, zróżnicowane tempo przyswajania wiedzy oraz podstawa programowa do zrealizowania. Niezależnie od tego, należy wystrzegać się sytuacji, w których sprowadzamy matematykę tylko i wyłącznie do obliczeń wykonywanych w zeszycie. Może to zniechęcić nawet najzdolniejszych oraz najbardziej zainteresowanych uczniów. Pamiętajmy również, że umiejętności matematyczne wpływają na ogólny rozwój człowieka. Jak wynika z naszego badania, Polacy, którzy nie mieli problemów w nauce matematyki, obecnie mogą pochwalić się wykształceniem wyższympodsumowuje Małgorzata Grymuza.

Infografika_MR