Branża FinTech w Polsce jest dość młoda, dlatego trudno się dziwić, że nasze społeczeństwo podchodzi do niej z rezerwą.  Raport Blue Media skupia się na dwóch kwestiach: poglądach rodaków na usługi finansowe oraz chęci udostępniania danych osobowych różnym podmiotom.

Pełny raport Blue Media można pobrać tutaj.

Obawy Polaków a usługi finansowe

Badanie pokazuje, że największym zaufaniem – podobnie jak w 2017 roku – cieszą się banki. Ufa im 73 procent ankietowanych, przy czym zaufanie jest większe wśród osób starszych (o 20 proc.) Znacznie mniej wiarygodne okazują się koncerny takie jak Google, Apple czy Facebook, którym ufa 44 procent badanych (w ub. roku – 41 procent).

Inne firmy świadczące usługi finansowe znacznie odbiegają od pozostałych: wierzy im 13 procent respondentów. Potwierdzają to również dane szczegółowe, z których jasno wynika, że Polacy w kwestiach finansowych wierzą bankom i koncernom, a nie małym instytucjom fintechowym, których po prostu nie znają.

Odpowiadając na pytanie, z usług której instytucji najchętniej by skorzystali, najwięcej, bo aż 60 procent ankietowanych wskazało korporacje typu Google czy Apple. Drugie miejsce (30 procent) zajęli dostawcy usług telekomunikacyjnych np. Orange czy Play. Mniejsze firmy, a więc większość polskich fintechów, wybrałoby 15 procent respondentów, co potwierdza brak znajomości branży przez „zwykłego Kowalskiego”.

Cztery podstawowe filary usług finansowych

Najważniejsze dla klientów branży finansowej są: bezpieczeństwo usług, zaufanie do instytucji, cena oraz wygoda usługi. 32 procent ankietowanych uznało, że bezpieczeństwo to podstawa. Dla 27 procent istotne było zaufanie do instytucji. Trzecie miejsce przypadło cenie (24 procent), a poza podium znalazła się wygoda (16 procent).

W porównaniu z 2017 rokiem spadło znaczenie bezpieczeństwa (o 13 procent), nastąpił natomiast kilkuprocentowy wzrost znaczenia zaufania oraz wygody. Fintechy przodują w wygodzie, ale muszą zapracować na zaufanie potencjalnych odbiorców, podobnie jak zrobiły to banki po okresie transformacji w Polsce.

Fintechy – kluczowa wiarygodność i marketing

Firmy świadczące usługi fintechowe powinny stworzyć potencjalnym klientom strefę komfortu. Informować zarówno o przywilejach, jak i obowiązkach. Transparentność to podstawa zbudowania długotrwałych i zdrowych relacji z użytkownikami. Klient musi wiedzieć, że fintech posiada licencję KNF, a jego działalność jest nadzorowana.

Ważne są też działania marketingowe, które rozreklamują branżę i umożliwią jej poznanie przeciętnemu obywatelowi, wciąż sceptycznie podchodzącemu do usług fintechowych. Ten sceptycyzm bierze się przede wszystkim z niewiedzy i nieświadomości, ponieważ z raportu Blue Media wynika, że większość Polaków nie zna pojęcia „FinTech”. Ciężko ufać podmiotom, których nie znamy.