Mają potrwać przez 2 tygodnie – od 17 do 31 stycznia bieżącego roku. W tym czasie będzie możliwość zgłaszania komentarzy i uwag do projektu specyfikacji interfejsu Polish API. Uwagi powinny zostać wprowadzone do formularza i przesłane na następujący adres e-mail: konsultacje@polishapi.org

– Uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostaną przeanalizowane przez grupę projektową, złożoną z przedstawicieli Związku Banków Polskich i innych podmiotów uczestniczących w projekcie. Raport z konsultacji publicznych zostanie ogłoszony w najszybszym możliwym terminie po dniu zakończenia konsultacji. – czytamy na stronie polishapi.org. Tam też można znaleźć wymagany formularz.

Czytaj także: PSD2 coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy

Czym jest Polish API?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie – jest to dedykowany interfejs dla TPP (Third Party Providers), który umożliwi im dostęp do rachunków bankowych. Ze względu na dyrektywę PSD2 banki muszą otworzyć swoje bazy danych i udostępnić je firmom zewnętrznym – przede wszystkim fintechom. Oczywiście za zgodą klientów.

Czytaj także: Marcin Parczewski, Inteca – Jak banki skorzystają na otwartym API?

– PolishAPI to odpowiedź polskiego sektora płatniczego (banków i podmiotów niebankowych) na potrzebę umocnienia innowacji finansowej w Polsce w niedyskryminujący i zrównoważony sposób. Inicjatywa budowy sektorowego standardu PolishAPI ma również na celu obniżenie kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2 (wraz z towarzyszącymi jej innymi aktami prawnymi) dla instytucji płatniczych oraz podmiotów trzecich – czytamy na witrynie Polish API.

W zeszłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wytyczne w sprawie okresu przejściowego w implementacji PSD2 – od czasu wejścia w życie dyrektywy, do czasu implementacji standardów technicznych (RTS). Jedną z sugestii było jak najszybsze ukończenie prac nad Polish API. Więcej o implementacji PSD2 i wytycznych KNF w okresie przejściowym można przeczytać tutaj – KNF publikuje wytyczne w sprawie PSD2. Co czeka banki i fintechy?.

– KNF oczekuje posiadania przez dostawców prowadzących rachunek dedykowanego interfejsu komunikacji z TPP,  spełniającego wymogi przewidziane w RTS, w możliwie najszybszym terminie. – głosi komunikat Komisji Nadzoru Finansowego.

Uczestnikami projektu Polish API są Związek Banków Polskich wraz ze stowarzyszonymi bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej oraz Polski Standard Płatności.