SatRevolution to jedna z najprężniejszych firm kosmicznych w tej części Europy. Ostatnio jako pierwsza firma z Polski nawiązała strategiczne partnerstwo biznesowe z Virgin Orbit i wysłała na orbitę dwa swoje satelity: STORK-4 oraz STORK-5, zaczynając tym samym proces budowy własnej konstelacji. W tym roku wyniesie na orbitę jeszcze 9 satelitów (łącznie będzie ich 14), a w 2022 planowo kolejne 60.

Debiut firmy kosmicznej na publicznym rynku

Debiut SatRevolution za pomocą mechanizmu odwróconego przejęcia umożliwia spółce szybsze i bardziej elastyczne pozyskanie kapitału i debiut na publicznym rynku.

– Przy obecnym niebywale szybkim rozwoju SatRevolution jak również całej branży kosmicznej, to niezbędne działanie – mówi Grzegorz Zwoliński, prezes zarządu SatRevolution S.A.

SatRevolution wnosi swój biznes do easyCALL.pl w zamian za emisję nowych akcji, które obejmą obecni akcjonariusze SatRevolution S.A. EasyCALL.pl po przejęciu przyjmie nazwę SatRevolution.

W świetle podpisanej w piątek umowy, przed przejęciem kapitał zakładowy SatRevolution zostanie podwyższony w wyniku emisji akcji serii J, N, P, R i S w liczbie 654 151 o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Emisja jest kierowana zarówno do nowych inwestorów, jak i kluczowej kadry zarządzającej spółki. Uruchomiono też program akcji pracowniczych.

Fundusze na rozwój SatRevolution.

– W ciągu najbliższych miesięcy planujemy podwojenie zespołu z 50 do 100 osób. Poszukujemy osób na kluczowe stanowiska, w tym programistów, mechaników, elektroników, inżynierów. Wkrótce rozpoczniemy kolejną rundę finansową celem zebrania środków na sfinansowanie całej konstelacji Stork – zdradza prezes Grzegorz Zwoliński.

– Planujemy również rozpoczęcie budowy trzech mikrosatelitów ze zdolnościami pozyskiwania zdjęć wysokorozdzielczych. Podpisaliśmy kontrakty o wartości 2 milionów dolarów na najbliższe trzy lata. Ponadto, jesteśmy na etapie negocjacji kolejnych kontraktów na łączną kwotę ponad 20 mln dolarów, w tym finalizujemy kontrakt wysokorozdzielczy na 10 mln dolarów. Obecnie realizujemy także trzy projekty badawczo-rozwojowe na łączną kwotę dofinansowania ok. 12 mln dolarów, z której ok. 30 proc. zostało do tej pory wykorzystane – mówi Grzegorz Zwoliński.