Podczas dzisiejszej części Kongresu EFK w Sopocie można było również usłyszeć o regulacjach prawnych sektora bankowego, cyberbezpieczeństwie i trendach technologicznych.

API naszą piętą Achillesową

Wiceprezes PKO Bank Polski, Adam Marciniak, powiedział, że „Dopuszczenie budowania rozwiązań dotyczących trwałego nośnika opartych na blockchain to pozytywny przykład kompromisu wymagań regulacyjnych i nowych trendów technologicznych”. Ponad to, Marciniak mówił, że kluczowymi wyzwaniami przed sektorem bankowym w zakresie IT są cyberbezpieczeństwo, regulacje oraz drugi skok technologiczny.

– Widzimy pogarszanie się jakości portfela kredytowego, kredyty gotówkowe na ponad 50 tys. zł. Spłacane są gorzej niż mniejsze, a jest ich coraz więcej – tak sytuacje na rynku kredytów w Polsce skomentował Mariusz Cholewa, prezes BIK. Należy wspomnieć, że podczas tegorocznego EKF prezes UOKiK, Marek Niechciał, zaapelował do banków udzielających kredyty hipoteczne o wprowadzenie do oferty kredytów o stałym oprocentowaniu. Jest to lepsza ochrona konsumenta podczas trwania wieloletniej umowy kredytowej, a dodatkowo ma zapewnić stabilność sektora finansowego w Polsce.

Podczas drugiego dnia kongresu miała miejsce również debata pt. „Granice otwartej bankowości – jak nie drzwiami to oknem”. Podczas niej głos zabrał m.in. Daniel Majewski z Deloitte Polska, który stwierdził, że Polska jest liderem w obszarze cyfryzacji, ale jej piętą Achillesową jest API.

/Asia Stankiewicz