Unifiedpost Group niedawno zadebiutował na belgijskiej giełdzie papierów wartościowych (Euronext Brussels) i pozyskał dzięki temu 252 mln euro. Teraz firma ogłasza swój pierwszy etap akwizycji – w tym polsko-belgijskiej spółki banqUP.

– Dzięki ogłoszonym właśnie trzem akwizycjom stawiamy właściwe kroki w kierunku paneuropejskiej platformy usług związanych z dokumentami, tożsamością i płatnościami. Działania te w pełni wpisują się w strategię Unifiedpost Group. Przy jednoczesnym wzroście organicznym, realizujemy naszą przemyślaną strategię fuzji i przejęć – tłumaczy Hans Leybaert, CEO i założyciel Unifiedpost Group.

Zwiększenie możliwości Unifiedpost Group w zakresie otwartej bankowości i ekspansja w Polsce

Przejęcie banqUP pozwoli poszerzyć Grupie Unifiedpost możliwości świadczenia usług w zakresie otwartej bankowości i analizy danych na rzecz ponad 440 tys. klientów z sektora MŚP, które Grupa już obsługuje.

Docelowo Grupa Unifiedpost, dzięki integracji z banqUP, będzie miała szybki dostęp do otwartych ekosystemów bankowych, co umożliwi analizę danych bankowych oraz danych pochodzących innych API finansowych. Dane te będą mogły być wykorzystywane łącznie m.in. do prognozowania przepływów pieniężnych.

Fintech Unifiedpost połączy swoje usługi z usługami banqUP w celu wprowadzenia wspólnych produktów i rozwiązań dla sektora MŚP, rozwoju usług w zakresie e-faktur i płatności w Polsce. Szczególnie interesującym sektorem jest dla Unifiedpost ponad 1,7 mln małych i średnich polskich przedsiębiorstw – czytamy w komunikacie.

Co oferuje banqUP?

Oferowana przez banqUP platforma otwartej bankowości pozwala zintegrować się z systemami banków i w ten sposób pozyskiwać dane z rachunków bankowych. To z kolei umożliwia banqUP i jego partnerom świadczenie nowych usług, takich jak integracja kont bankowych, ocena zdolności kredytowej, potwierdzanie tożsamości czy też wsparcie MŚP w zarządzaniu płynnością finansową.

BanqUP umożliwia obecnie dostęp do banków z czternastu europejskich rynków – w tym z Belgii, UK, Irlandii, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii, Polski, Francji. Dzięki temu platforma oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych europejskich standardów bankowych API.

BanqUP oferuje również usługę TPP-as-a-service dla firm, dla których ubieganie się o licencję TPP jest zbyt skomplikowane lub po prostu biznesowo zbędne, a które chcą skorzystać z możliwości, jakie daje otwarta bankowość. TPP-as-a-service pozwala na dostęp do zagregowanych danych bankowych, co pozwala innowatorom pracować nad rozwiązaniami wykorzystującymi open banking bez potrzeby uzyskiwania licencji czy konieczności samodzielnych integracji.

– Cieszę się z tej współpracy i nowych możliwości, jakie nam daje przyłączenie do Grupy Unifiedpost. Dotąd, dzięki obecności w siedmiu krajach, byliśmy międzynarodową firmą z branży fintech. Przy poszerzonym do 20 krajów zasięgu możemy zrobić jeszcze więcej – zaoferować nowe, innowacyjne usługi dla przedsiębiorców MŚP w Polsce i za granicą – mówi Krzysztof Pulkiewicz (zdjęcie główne), współzałożyciel banqUP.