Partner serwisu Visa dla biznesu

Polski Instytut Ekonomiczny coraz bliżej. Prezydent podpisał ustawę

Rafał Tomaszewski
Rafał Tomaszewski
#Prawo
Opublikowano: 13 sierpnia 2018, 15:21 Aktualizacja: 10 maja 2019, 15:57

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Polski Instytut Ekonomiczny coraz bliżej. Prezydent podpisał ustawę

– Działalność Instytutu będzie wykorzystana do realizacji celów strategicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją Instytutu będzie rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i zagranicą – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Polski Instytut Ekonomiczny ruszy lada moment. Jak ma wyglądać jego działalność?

– Ustawa ma na celu utworzenie Instytutu naukowo–badawczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego – wyjaśnia Kancelaria Prezydenta.

Do zadań Instytutu zgodnie z przedmiotową regulacją będzie należało:

  • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej;
  • przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
  • współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  • współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy z realizacji badań, w tym z ich komercjalizacji;
  • gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz organizowanie szkoleń w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych;
  • organizowanie seminariów i konferencji w celu prezentowania wyników badań z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych;
  • upowszechnianie wiedzy o stanie i tendencjach zmian sytuacji gospodarczej oraz rozwoju stosunków gospodarczych.

Nadzór nad Instytutem ma sprawować Prezes Rady Ministrów, a organami placówki będą Dyrektor Instytutu i Rada Instytutu. Tego pierwszego będzie powoływał premier rządu, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu i ministra właściwego do spraw gospodarki. Natomiast Rada Instytutu będzie składała się z siedmiu członków powoływanych przez premiera rządu.

Polski Instytut Ekonomiczny będzie finansowany z corocznej dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo placówka będzie dofinansowywana z funduszy Unii Europejskiej oraz z własnych przychodów.

Kancelaria Prezydenta/RT


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

polski-instytut-ekonomiczny-coraz-blizej-prezydent-podpisal-ustawe