W pierwszym kwartale 2018 roku codziennie przybywało średnio 2 738 nowych nazw. Nowością jest wzrost poziomu bezpieczeństwa polskiego Internetu dzięki zwiększeniu udziału domen chronionych przed cyberprzestępcami za pomocą protokołu DNSSEC – z 40 tys. do prawie 500 tys.

Udział w obsłudze nazw w domenie .pl

Informacje z raportu za pierwszy kwartał 2018 r. potwierdzają trendy, które obserwowane są już od kilku kwartałów. Firmą nr 1 w Polsce jest nazwa. pl posiadająca 22,34% udziału w rynku nazw w domenie pl, tj. około 574 tys. nazw domen. Kolejny w zestawieniu rejestrator posiada 18,09% udziałów w rynku, to jest około 465 tys. nazw domen, jednak co dziwne raport nie wskazuje nazwy tego podmiotu. Według raportu NASK za 2017 rok firmą nr 2 była spółka home. pl posiadająca 18,38% udziałów w rynku – można więc przypuszczać, że o tę firmę chodzi. Na trzecim miejscu w zestawieniu za Q1 2018 r. uplasowała się, podobnie jak na koniec 2017 roku, spółka OVH, zagospodarowując 10,98% udziałów w rynku, co oznacza około 282 tys. nazw domen.

NASK dane

Polski Internet bezpieczny jak nigdy

Pierwszy kwartał 2018 roku był przełomowy pod względem wzrostu poziomu bezpieczeństwa polskiego Internetu. Bezpieczeństwo operacji dokonywanych w Internecie powiązane jest nierozłącznie z zabezpieczeniem domen przed próbami oszustwa związanego z podszywaniem się pod znane serwisy i wykradania danych, w szczególności finansowych. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie protokołu DNSSEC, który za pomocą podpisów cyfrowych w sposób automatyczny weryfikuje i potwierdza, że adres domeny, pod którą działa strona WWW, jest autentyczny. Zastosowanie protokołu DNSSEC stanowi podwaliny bezpieczeństwa, bez którego nawet stosowanie zabezpieczenia stron WWW oraz poczty przez certyfikaty SSL nie daje stuprocentowej gwarancji ochrony przed atakami cyberprzestępców.

NASK dane

Automatyczna ochrona danych

Pod koniec marca 2018 r. nazwa. pl, obsługująca największą liczbę domen i usług hostingowych w Polsce, wprowadziła automatyczną ochronę za pomocą protokołu DNSSEC dla wszystkich domen zarejestrowanych za jej pośrednictwem. Cały proces zabezpieczania domeny jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga podejmowania żadnych działań przez Abonentów domen. Takie rozwiązanie pozwoliło na wprowadzenie ochrony za pomocą DNSEC dla ponad 450 tys. domen polskich zarejestrowanych w firmie nazwa. pl i przekierowanych na serwery DNS tej firmy. Wydarzenie to jest przełomowe z uwagi na fakt, że wszyscy pozostali Rejestratorzy zabezpieczają zaledwie około 40 tys. pozostałych domen, pozostawiając ponad 2 mln adresów hostowanych poza nazwa. pl, niezabezpieczonych przed atakami hakerów.

Wprowadzenie przez nazwa. pl, we współpracy z rejestrem prowadzonym przez NASK, zabezpieczenia DNSSEC, stanowi innowację na skalę światową w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki posunięciu nazwa. pl, łączna liczba nazw domen zabezpieczonych protokołem DNSSEC wzrosła do prawie 500 tys., a rejestr domeny .pl znalazł się na czwartym miejscu najlepiej zabezpieczonych pod tym względem rejestrów wśród wszystkich, ponad 60 członków CENTR (Council of European National Top-Level Registries): za Holandią, Szwecją i Czechami.

NASK/AS