– Jednym z celów SRRK jest wykorzystanie innowacyjności fintechów, jako sposobu na zapewnienie konkurencyjności polskiego rynku na poziomie europejskim oraz stworzenie regionalnego centrum dla Europy Środkowo-Wschodniej dla niepublicznych i publicznych emisji MŚP – czytamy w projekcie.

Pełny projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego można pobrać tutaj.

Główne założenia Projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego. Uwagi można zgłaszać do 21 marca br. Docelowo strategia ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów.

Listę działań pogrupowano na kluczowe obszary, m.in.:

  • kwestie ogólne, przede wszystkim edukacja finansowa i oszczędności krajowe,
  • nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego,
  • zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej,
  • działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego,
  • innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

Strategia zakłada także pozyskanie dla krajowego rynku kapitałowego Polaków pracujących za granicą w największych firmach finansowych, konsultingowych, informatycznych i fintechach.

– Aby móc konkurować z najlepiej rozwiniętymi gospodarkami na świecie, Polska musi stać się liderem w rozwoju technologii w celu podnoszenia wydajności i obniżania kosztów jednostkowych. Można to osiągnąć, jeżeli technologia będzie wspierana przez odpowiednio powiązane ramy prawne, podatkowe i edukacyjne ułatwiające rozwój sektora FinTech. Konieczne jest zachęcanie do działań innowacyjnych poprzez dążenie do eliminacji barier ograniczających przedsiębiorcom możliwości podejmowanie takiej działalności. Obejmuje to znaczące wykorzystanie procesów prawnych i regulacyjnych, e-administracji oraz tworzenie perspektywicznych rozwiązań FinTech – czytamy w projekcie.

Za mało fintechu na polskim rynku kapitałowym

SRRK wymienia również bariery dla rozwoju rynku kapitałowego, a jedną z nich mają być przestarzałe technologie lub brak technologii w kluczowych segmentach rynku – w tym niewystarczające inwestycje w rozwiązania FinTech. Branża maklerska powinna dążyć do wyrównania poziomu z rynkiem bankowym i płatniczym, poprzez unowocześnienie swoich rozwiązań – wprowadzając między innymi robodoradztwo, handel algorytmiczny oraz nowoczesne systemy front i back office.

Projekt wymienia także warunki przewidywalnego i skutecznego nadzoru, a jednym z nich ma być piaskownica regulacyjna KNF – głównie dlatego, że obecny proces aplikowania o licencje jest zbyt skomplikowany, a wymagania regulacyjne zbyt duże. Jeżeli Polska chce konkurować z innymi państwami Unii Europejskiej, to musi ułatwić wejście na rynek innowacyjnym podmiotom.

– Dodatkowo, należy zmierzać do tego, aby Polska stała się atrakcyjnym rynkiem dla rozpoczynających działalność podmiotów typu FinTech. W tym celu proponuje się przypisać do każdego użytkownika takiej „piaskownicy”dedykowanego opiekuna, co przełoży się również na wzrost efektywności tego rozwiązania – czytamy w SRRK. Czy to oznacza, że Polska chce pójść drogą Litwy i przyciągać do kraju fintechy zza granicy? Niewykluczone.

Projekt wzywa także do uregulowania działalności platform crowdfundingowych i podkreśla istotę stworzenia nowego typu spółki – dedykowanej dla startupów. Warto przypomnieć, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowało nowy model spółki, czyli prostą spółkę akcyjną, która niedawno została przyjęta przez rząd. Założenie takiej działalności ma być prostsze, a jej prowadzenie tańsze niż zwykłej spółki akcyjnej. PSA ma także pomóc w pozyskaniu kapitału od inwestorów.